Reason - Sequencer

Prezentare generală

Moduri de vizualizare

Bara de unelte

Funcţia Snap

Piste

Lucrul cu piste

Clipuri

Editarea Clipurilor

Editarea Notelor

Editarea clipurilor cu automatizări

Editarea clipurilor cu pattern-uri

Manipularea subpistelor

Adăugarea/Crearea unei subpiste

Crearea/adăugarea subpistelor cu automatizări ale schimbării valorilor parametrilor

Crearea/adăugarea subpistelor cu pattern-uri

Rigla

Sequencer-ul este folosit pentru a înregistra piste ale instrumentelor încărcate în Rack, modificări ai parametrilor de control şi automatizări ale pattern-urilor.

Deasemenea în Sequencer se poate aranja producţia muzicală în clip-uri sau blocuri. (vezi Capitolul Blocks)

Pentru lucrul eficient în Sequencer, recomadăm detaşarea lui într-o fereastră separată. (meniul WindowDetach Sequencer Window)

Moduri de vizualizare

Modul Song (Song view)

În acest mod se poate vizualiza întreaga producţie muzicală, sub forma unor clip-uri (vezi subcapitolul Clips) care conţin evenimentele ce controlează aparatura (instrumentele) încărcate în Rack. Se poate astfel manipula producţia muzicală într-un mod intuitiv şi simplu.

 

Modul de editare

În acest mod se pot edita evenimentele conţinute în clip-uri. Panoul de editare poate fi divizat în acest mod în două sau mai multe linii care conţin diferite tipuri de evenimente (note, forţa de apăsare – Velocity, automatizări ale schimbărilor valorilor parametrilor etc.). Aici pot fi făcute manual cele mai fine ajustări ale materialului sonor, „scrierea” notelor, curbe ale controller-ilor etc.

sus

Bara de unelte

Estă plasată în colţul stânga/sus al Sequencer-ului.

Conţine unelte care permit realizarea unor operaţiuni de editare a clipurilor şi a elementelor conţinute de acestea.

Estă plasată în colţul stânga/sus al Sequencer-ului.

Conţine unelte care permit realizarea unor operaţiuni de editare a clipurilor şi a elementelor conţinute de acestea.

 

Unealta de selecţie (Scurtătură – Q) – permite selectarea / mutarea entităţilor (piste, subpiste, clipuri, note, curbe etc.)

Unealta „creion” (Scurtătură – W) – permite desenarea clipurilor, notelor, curbelor

Unealta „radieră” (Scurtătură – E) – permite ştergerea clipurilor, notelor, curbelor

Unealta „lamă” (Scurtătură – R) – permite împărţirea clipurilor într-unul sau mai multe segmente

Unealta „mute” (Scurtătură – T) – permite comutarea clipurilor în modul „mute”(clipul există dar nu este cântat)

Unealta „lupă” (Scurtătură – Y) – permite mărirea vizuală a elementelor sequencer-ului pentru editare fină. Micşorarea vizală a acestora se face ţinând apăsată tasta Ctrl+ unealta „lupă”

Unealta „mână”(Scurtătură – U) – permite mutarea vizuală a sequencerului sus/jos/dreapta/stânga cu procedeul „drag and drop”

sus

Funcţia Snap

 

Se activează cu Scurtătura – S, sau prin bifarea în caseta corepunzătoare.

Meniul derulant conţine valorile pe care le poate lua această funcţie: Măsură, doime, pătrime, optime, triolet de optimi, 16-ime, triolet de 16-imi, 32-ime, triolet de 32-imi şi 64-imi.

 

Activarea acestei funcţii face ca editarea clipurilor şi a notelor, să fie corespunzătoare unei grile personalizate de utilizator pe valorile măsurii, timpilor sau subdiviziunilor acestora.

După activare se poate constata că notele dintr-un clip sau clipurile pot fi mişcate doar pe diviziunile stabilite de meniul derulant al acestei funcţii.

Mişcările restricţionate de funcţia grid sunt relative la poziţia iniţială a clipului su a notei.

De exemplu, dacă un clip începe de pe timpul 2 al unei măsuri, în momentul în care este activată funcţia Snap, cu valoarea selectă din meniul derulant – Bar (Măsură) clipul acesta poate fi mutat doar pe timpul 2 al măsurilor din Sequencer. Dacă selectăm din meniul derulant valoarea de o pătrime, vom putea mişca acel clip doar pe pătrimile din Sequencer şi nicidată pe subdiviziunile acestora.

 

Funcţia Snap afectează următoarele operaţii:

Mutarea indicatorului poziţiei curente a piesei

Mutarea clipurilor şi a notelor

Desenarea clipurilor

Desenarea notelor în interiorul clipurilor

Divizarea clipurilor cu unealta „Lamă”

Folosirea acestei funcţii facilitează precizia editării.

sus

Piste

În Reason există trei tipuri de piste:

1. Pista Blocks (vezi Capitolul Blocks). Se activează în momentul activării modului Blocks.

2. Pista de transport care controlează Bara de Transport. Se activează în mod implicit.

3. Piste ale Instrumentelor încărcate în Rack. În momentul în care este încărcat un nou instrument în Rack, este creată în mod automat şi o pistă aferentă acestuia.

Fiecare pistă conţine una sau mai multe subpiste (ENG - Lanes). 

Acestea pot conţine împrimări sau supraimprimări ale materialelor muzicale – Note Clips (vezi Capitolul Înregistrarea), modificări ale valorilor parametrilor – Automation Clips, sau shimbări de pattern-uri – Pattern Clips

sus

Lucrul cu piste

Crearea unei piste noi

În Reason nu poate fi creată o pistă fără a fi asociată unui instrument încărcat Rack.

De aceea, în momentul în care este încărcat (creat) un instrument nou în rack, implicit, va fi creată o pistă aferentă acestuia.

Pentru încărcarea unui nou instrument în Rack şi crearea unei piste noi, click pe Meniul CreateCreate Instrument (Scurtătură – Ctrl+I).

O altă metodă este prin accesarea panoului Tool Window, Device Palette, şi dublu click pe instrumentul dorit.

Există şi situaţia în care sunt încărcate în Rack aparate care doar manipulează sunetele şi nu le produc.

Pentru acestea, în momentul încărcării lor în Rack, nu este creată implicit o pistă de control a parametrilor, fiind totuşi posibil crearea manuală a acesteia.

Dacă se doreşte acest lucru, se selectează aparatul dorit, apoi click pe meniul Edit – Create Track for (numele aparatului selectat-apare automat aici). În acest mod este creată o pistă în care se pot realiza clipuri de automatizare a parametrilor ai aparatului selectat.

Manipularea pistelor

Pistele se pot selecta cu click pe „mânerul”(handle) acesteia. Faptul că a fost selectată este indicat de schimbarea culorii acesteia (mai întunecată).

După selecţie, pista poate fi mutată, prin procedeul drag and drop (click cu butonul stâng al mouse-ului pe „mânerul” pistei, îl ţinem apăsat şi mutăm pista unde dorim, apoi lăsăm butonul mouse-ului după ce pista atinge poziţia dorită).

După selecţie, pista poate fi ştearsă cu click pe meniul Edit – Delete Tracks, sau folosind tasta Del de pe tastatura fizică a calculatorului. Ştergerea se finalizează cu click pe OK din panoul de confirmare apărut.

După selecţie, pista poate fi duplicată/copiată cu click meniul Edit – Duplicate Device and Tracks, sau  Edit – Copy Device and Tracks – Paste Device and Tracks. După cum am văzut mai înainte, nu e posibil a se crea o pistă fără să fie legată de un instrument încărcat în Rack, de aceea va fi duplicat/copiat şi instrumentul pistei model.

Important: Dacă nu e activat elementul Auto-group Devices and Tracks în meniul Options, aparatul duplicat/copiat, nu va fi automat conectat la Mixer, şi de aceea nu va fi „auzit”. Pentru a-l lega manual, se poate întoarce Rack-ul (tasta TAB) şi lega output-ul audio la un canal al mixer-ului. Un alt mod de conectare este prin selectarea aparatului iar din meniul Edit, click pe elementul Auto-route Device.

Culoarea pistelor poate fi modificată prin selecţia pistei dorite apoi click pe elementul Track Color din meniul Edit (în cazul subpistelor se aplică acelaşi procedeu).

Redenumirea pistelor se face prin dublu click pe eticheta aferentă pistei respective (în cazul subpistelor se aplică acelaşi procedeu)

În acazul în care o pistă conţine mai multe subpiste şi din această cauză are dimensiuni prea mari, ea poate fi „pliată” cu click pe comutatorul Fold/Unfold prezent pe „mânerul” pistei, sub forma unui mic triunghi cu vârful în jos. O pistă pliată, are acest comutator sub forma unui triunghi cu varful în partea dreaptă, apăsarea acestuia depliind pista.

O pistă poate fi „închisă” cu comutatorul Mute prezent pe aceasta. Activarea acestuia e indicată de culoarea roşie. Pentru dezactivare, click încă o dată pe acesta.

O pistă poate fi pusă în modul Solo (doar aceasta se va auzi din tot ansamblul producţiei muzicale) cu comutatorul Solo prezent pe aceasta. Activarea acestuia e indicată de culoarea verde. Pentru dezactivare, click încă o dată pe acesta. În momentul activării modului solo, celelalte piste vor intra automat în modul Mute.

 

 

 

Ierarhie:

Fiecare pistă conţinută în sequencer guvernează un singur aparat încărcat în Rack.

Fiecare pistă poate conţine una sau mai multe subpiste.

Subpistele conţin clipuri cu evenimente.

sus

Manipularea Subpistelor (Lanes)

Fiecare pistă conţine cel puţin o subpistă.

Subpistele conţin diferite tipuri de clipuri.  În funcţie de tipul clipurilor pot exista trei tipuri de subpiste:

Subpiste cu note (Note Lanes)

Sunt subpiste care conţin clipuri cu note (note events) şi controlere de funcţionare (traducere aproximativă a noţiunii performance controllers (vezi Glosar)

Elementele subpistei cu note sunt:

 

Butonul de armare a înregistrării – dacă acest buton este activat - roşu (ca în exemplul de mai sus), în momentul ornirii înregistrării, toate notele şi performace controllers se vor înregistra pe această subpistă. Pentru activare/dezactivare, click cu butonul stâng al mouse-ului pe el.

Selectare stil Groove – se pot alege stiluri Groove din meniul derulant care se aplică evenimentelor din subpista selectată. (vezi Capitolul Groove)

Comutator Mute – închiderea subpistei respective. Pentru activare/dezactivare, click cu butonul stâng al mouse-ului pe comutatorul Mute.

Indicator activitate MIDI – acesta se colorează în verde oricând există activitate pe acea subpistă, adică redarea notelor din clipurile conţinute. Indică deasemenea şi valoarea Velocity ale acestora.

Buton ştergere subpistă – permite ştergerea subpistei respective. Dacă există clipuri pe această subpistă, sistemul afişează un mesaj de confirmare.

La nevoie, toate subpistele unei piste pot fi combinate (merged) într-o singură subpistă. Pentru aceasta click cu butonul stâng al mouse-ului pe pista care conţine subpistele respective, apoi din meniul Edit  se selectează Merge Note lanes on Tracks.

Subpiste cu automatizări ale schimbării valorilor parametrilor (Parameter Automation Lanes)

Sunt subpiste care conţin clipuri cu automatizări ale schimbării valorilor parametrilor (parameter automation events)

Elementele acestei subpiste sunt:

Numele subpistei – Reflectă numele parametrului ai cărui schimbări de valori sunt automatizate. Nu poate fi schimbat.

Comutator On – Comutatorul de pornire a subpistei. Are acelaşi efect ca al comutatorului Mute al subpistelor de Note.

Buton ştergere subpistă– permite ştergerea subpistei respective. Dacă există clipuri pe această subpistă, sistemul afişează un mesaj de confirmare.

 

Subpiste cu pattern-uri (Pattern Lanes)

Sunt subpiste care conţin pattern-uri şi schimbări ale acestora. Aceste subpiste se sdresează doar instrumentelor care lucrează cu pattern-uri (Redrum, Dr.OctoRex, Matrix Pattern Sequencer etc.)

Elementele acestei subpiste sunt:

Comutator On – Comutatorul de pornire a subpistei. Are acelaşi efect ca al comutatorului Mute al subpistelor de Note.

Buton ştergere subpistă– permite ştergerea subpistei respective. Dacă există clipuri pe această subpistă, sistemul afişează un mesaj de confirmare.

sus

Adăugarea/Crearea unei subpiste

Pot fi adăugate oricâte subpiste suplimentare de note unei piste prezente în Sequencer.

Aceasta se poate realiza în mai multe moduri, după preferinţa utilizatorilor:

1.

a) Se selectează pista la care dorim să adăugăm subpiste.

b) Se selectează New Note Lane din meniul Edit.

În acest mod se crează o nouă pistă cu înregistrarea armată în mod automat.

2.

a) Se selectează pista la care dorim să adăugăm subpiste.

b) Click cu butonul stâng al mouse-ului pe butonul de adăugare a unei noi subpiste (New Note Lane) din partea de sus a listei pistelor:

În acest mod se crează o nouă pistă cu înregistrarea armată în mod automat.

3.

a) Se selectează pista la care dorim să adăugăm subpiste.

b) Click cu butonul stâng al mouse-ului pe butonul Supraimprimare nouă (New Dub)

În acest mod se crează o nouă pistă cu înregistrarea armată în mod automat.4.

4.

a) Se selectează pista la care dorim să adăugăm subpiste.

b) Click cu butonul stâng al mouse-ului pe butonul Supraimprimare alternativă (New Alt)

În acest mod se creează o nouă subpistă cu înregistrarea armată în mod automat.

Deasemenea, subpista de dinainte va fi trecută automat în modul Mute

sus

Crearea/adăugarea subpistelor cu automatizări ale schimbării valorilor parametrilor

Cel mai simplu mod de creare a unei astfel de subpiste este în timpul înregistrării unei piste prin schimbarea unui parametru se generează automat o subpistă de tip Parameter Automation.

Info: Un chenar de culoare verde deschis indică faptul că acel schimbările valorilor acelui parametru sunt automatizate şi conţinute într-o subpistă aferentă.

Adăugarea manuală a acestui tip de subpistă se face prin mai multe moduri:

1.          

Ţinând tasta Alt apăsată, click cu butonul stâng al mouse-ului pe butonul virtual al parametrului pentru care dorim să generăm o subpistă. Aceasta va fi generată în mod automat în sequencer, în cadrul pistei aferente acelui instrument

2.           

a) Se selectează pista la care dorim să adăugăm subpiste.

b) Se selectează din lista derulantă Track Parameter Automation, situată în partea de sus a listei pistelor, parametrul pentru care dorim să generăm o subpistă.

Aceasta va fi generată în mod automat în sequencer, în cadrul pistei aferente acelui instrument.

3.

a) Se selectează pista la care dorim să adăugăm subpiste.

b) Se selectează Parameter Automation din Meniul Edit pentru a afişa panoul de dialog Track Parameter Automation.

c) Se selectează parametrul pentru care dorim să generăm o subpistă din panoul de dialog Track Parameter Automation

sus

Crearea/adăugarea subpistelor cu pattern-uri

Acest tip de subpiste pot fi create în diferite moduri, după preferinţa utilizatorilor:

1.

Ţinând tasta Alt apăsată, click cu butonul stâng al mouse-ului pe butonul Pattern al instrumentului (care lucrează cu pattern-uri - Redrum, Dr.OctoRex, Matrix Pattern Sequencer).

Info: Un chenar de culoare verde deschis indică faptul că acel schimbările valorilor acelui parametru sunt automatizate şi conţinute într-o subpistă aferentă.

2.

a) Se selectează pista la care dorim să adăugăm subpista Pattern.

b) Click cu butonul stâng al mouse-ului pe butonul de adăugare a unei subpiste Pattern (Create Pattern Line) din partea de sus a listei pistelor

3.

a) Se selectează pista la care dorim să adăugăm subpista Pattern

b) Se selectează Create Pattern Lane din meniul Edit.

4.

a) Click cu butonul drept al mouse-ului pe butonul Pattern al instrumentului (care lucrează cu pattern-uri - Redrum, Dr.OctoRex, Matrix Pattern Sequencer), pentru a deschide meniul contextual

b) Se selectează Edit Automation, din meniul contextual

sus

Clipuri (Clips)

Clipurile pot fi văzute ca fiind segmente cu material muzical de diferite tipuri.

Prin organizarea în acest mod se simplifică munca de aranjare a întregii producţiei muzicale.

Clipurile pot fi copiate, modificate, mutate, segmentate, lipite, manipulate în multe moduri, fiind posibil şi alterarea materialului conţinut în ele, în mai multe moduri. (vezi Capitolul Tool Window).

Pentru o vizualizare mai bună, acestea pot primi culori diferite şi pot fi denumite pentru o identificare mai precisă.

Există mai multe tipuri de clipuri

1. Clipuri care conţin automatizarea ordinii de redare a block-urilor, utilizabile când modul Blocks este activat, pentru pista Blocks.

2. Clipuri de automatizare a schimbării de tempo şi măsură, pentru pista Transport.

3. Clipuri care conţin note şi controlere de funcţionare (traducere aproximativă a noţiunii performance controllers (vezi Glosar) – Note clips,  pentru pistele (subpistele) cu note

4. Clipuri care conţin automatizări ale schimbărilor valorilor parametrilor – Parameter automation clips,  pentru pistele (subpistele) cu automatizări ale schimbărilor valorilor parametrilor

5. Clipuri care conţin schimbări ale ordinii pattern-urilor – Pattern automation clips pentru pistele (subpistele) cu pattern-uri.

sus

Editarea clipurilor

Clipurile pot fi editate în mod direct cu dublu click cu butonul stâng al mouse-ului pe ele.

Se intră astfel în modul Edit, focalizat pe conţinutul clipului respectiv, indiferent de tipul acestuia.

Editarea clipurilor cu note

Editarea clipurilor de note se face într-un panou de tipul Piano Roll (vezi Glosar)

Fiecărei note, reprezentată aici de o bară, îi corespunde pe orizontală o durată iar pe verticală o înălţime, stabilită de desenul clapelor pianului din stânga panoului Piano Roll.

Totodată, intensitatea culorii „notei” (barei care o reprezintă) arată cu câtă forţă (parametrul Velocity) este emisă – cu cât este mai inchisă la culoare cu atât nota emisă are mai multă forţă.

Valoarea parametrului Velocity este reprezentată în partea de jos a panoului Piano Roll, sub forma unor bare verticale corespunzătoare fiecărei note.

La fel, în partea de jos a panoului Piano Roll sunt reprezentate sub formă de curbe subpistele cu automatizări ale valorilor parametrilor.

Editarea notelor

Notele pot fi editate în mai multe moduri, doar în Piano Roll

Pentru aceasta se utilizează Bara de Unelte (Vezi capitolul Tool Bar) şi panoul Tool Window

Selecţia notelor

Se selectează notele cu unealta de selecţie (Arrow Scurtătură – Tasta Q) Pentru moduri de selecţie - vezi Glosar.

a) Pentru selecţia unei singure note - click cu butonul stâng al mouse-ului pe acea notă.

b) Pentru selectarea mai multor note alăturate pe verticală sau orizontală – se ţine butonul stâng al mouse-ului apăsat şi se trage mouse-ul astfel încât să se formeze un dreptunghi de selecţie în jurul notelor dorite. Procedeul se numeşte click and drag.

c) Cu tasta Ctrl apăsată, se execută click cu butonul stâng al mouse-ului pe fiecare notă din grupul dorit pentru selectare.

Pentru deselectarea întregului grup de note, click cu butonul stâng al mouse-ului oriunde într-o zonă goală a panoului Piano Roll.

Pentru deselectarea notelor în mod individual dintr-un grup de note selectate, se ţine tasta Ctrl apăsată, apoi, click cu butonul stâng al mouse-ului  pe fiecare din notele dorite pentru deselectare.

Ştergerea notelor

Se selectează notele dorite, apoi se apasă tasta Delete.

sau

Se utilizează unealta Radieră din bara de unelte (Scurtătură – tasta E), click and drag în jurul notelor pe care dorim să le ştergem.

Introducerea notelor

În panoul Piano Roll, notele se introduc cu ajutorul uneltei Creion din bara de unelte.

După selectarea uneltei Creion (Scurtătură – tasta W), notele se desenează în Piano roll, cu click cu butonul stâng al mouse-ului la înălţimea dorită, şi, fără a lăsa butonul mouse-ului, se trage lungimea dorită a notei.

În cazul în care durata notei este greşită se poate ajusta utilizându-se punctul de control al duratei notei selectate cu procedeul Click and Drag (vezi mai sus la Editarea clipurilor cu note).

Prin utilizarea funcţiei Snap, poziţia notelor în cadrul măsuriişi ajustarea duratei lor vor beneficia de poziţionarea automată în funcţie de durata scrisă în caseta Snap.

Util– Când unealta Creion este selectată, se poate comuta rapid între unealta Selecţie şi Creion prin apăsarea tastei Alt

Se poate restricţiona durata notelor introduse prin utilizarea funcţiei Snap. Vezi subcapitolul Snap

Dacă funcţia este activată atunci, în urma unui simplu click, notele rezultate vor avea valoarea duratei pe cea scrisă în caseta Snap (de ex. 16-me) şi vor începe de pe subdiviziuni ale măsurii fixe în funcţie de durata scrisă în caseta Snap. Dacă utilizăm procedeul Click and Drag, notele vor fi multipli ale valorii duratei  scrise în caseta Snap.

Dacă funcţia Snap nu este activată, notele scrise cu un simplu click, vor avea cea mai scurtă valoare posibilă - 64-mea, iar notele scrise cu procedeul Click and Drag, vor avea ca durate multipli de 64-mi, iar poziţia în cadrul măsurii va fi destul de imprecisă.

Mutarea notelor sau a grupurilor de note

După selectare notele pot fi mutate manual în modul cel mai simplu cel mai simplu cu procedeul Click and Drag.

Dacă ţinem apăsată tasta Shift în momentul executării procedeului Click and Drag , mişcarea este restricţionată pe axa orizontală. Cu alte cuvinte, se evită transpoziţia accidentală a notelor printr-o poziţionare defectuoasă.

Notele selectate pot fi mutate pe o altă subpistă cu click cu butonul drept al mouse-ului şi selectarea elementului Move Selected Notes to New Lane.

Transpoziţia notelor cu tastele direcţionale

Notele selectate pot fi transpuse din semiton în semiton.

Pentru aceasta ţinem apăsată tasta Ctrl şi apăsăm tastele direcţionale sus/jos, în funcţie de direcţia transpoziţiei.

Notele selectate vor fi transpuse ascendent/descendent din semiton în semiton.

Mişcarea fină pe orizontală

Notele selectate pot fi mutate pe orizontală cu ajutorul tastaturii în felul următor:

a) Cu tasta Ctrl ţinută, apăsăm tastele direcţionale Stânga/dreapta pentru a muta notele selectate în dreapta sau în stânga cu valoarea scrisă în caseta funcţiei Snap.

b) Cu tastele Ctrl + Alt ţinute, apăsăm tastele direcţionale Stânga/dreapta pentru a muta notele selectate în dreapta sau în stânga în valori Tick (240 tics / 16-me), rezultând o mişcare foarte fină a selecţiei.

c) Cu tastele Ctrl + Shift ţinute, apăsăm tastele direcţionale Stânga/dreapta pentru a muta notele selectate în dreapta sau în stânga pe pătrimile măsurilor.

Duplicarea notelor

Notele selectate pot fi duplicate în felul următor:

Ţinem tasta Ctrl şi prin procedeul Click and Drag tragem notele selecţiei (care se vor auto duplica) către poziţia dorită.

E posibilă şi duplicarea notelor selectate pe o nouă subpistă, prin click cu butonul drept al mouse-ului  şi selectarea elementului Duplicate Selected Notes to New Lane din meniul contextual.

Tăierea, copierea şi lipirea notelor

Notele selectate se pot copia, tăia şi lipi, similar cu procedeul arhicunoscut (meniul Edit – Copy, Cut, Paste).

De remarcat că în momentul în care sunt copiate sau tăiate notele (meniul Edit – Copy, Cut, Paste), cursorul piesei se mişcă automat la sfârşitul segmentului de note selectat.

sus

Editarea clipurilor care conţin automatizări

Aceste clipuri sunt create doar pe subpistele de automatizarea a schimbării valorilor parametrilor.

Pentru crearea acestor subpiste vezi subcapitolul Crearea/adăugarea subpistelor cu automatizări ale schimbării valorilor parametrilor.

Schimbările valorilor clipurilor acestor subpiste sunt reprezentate de curbe cu puncte de control.

Valorile care le pot lua aceşti parametri sunt între 0 şi 127 – numere întregi.

Pe aceste subpiste putem înregistra schimbările valorilor parmetrilor (vezi capitolul Înregistrarea) sau putem să desenăm clipurile cu instrumentul „Creion”, iar apoi, cu dublu click pe acestea, putem, în interiorul clipurilor, să desenăm curbele de automatizare, tot cu acelaşi instrument.

Ulterior curbele acestor clipuri pot fi editate astfel:

- în modul Editare executând dublu click pe clipul care conţine aceste automatizări, şi cu unealta de selecţie putem să mutăm punctele de control a curbelor de automatizare. Avantajul acestui tip de editare a clipurilor de automatizare stă în faptul că se poate urmări cu precizie cărei note îi este atribuită o anumită valoare a parametrului controlat.

Mai mult, în acest mod se poate avea acces la „Valoarea statică”.

Aceasta este valoarea de la care se porneşte schimbarea parametrilor.

În momentul în care redarea clipului de automatizare se încheie, valoarea parametrului la care am aplicat automatizarea, va reveni automat la „valoarea statică”.

Dacă, de exemplu, parametrul Resonance al Filtrului 1 din  sintetizatorul Subtractor are valoarea statică de 20, aceasta se va păstra pe tot parcursul piesei, acolo unde nu sunt clipuri de automatizare.

Schimbările acestei valori (Resonance, 20) vor surveni doar în cadrul clipurilor de automatizare.

- în modul Song executând dublu click pe clipul care conţine aceste automatizări, şi cu unealta de selecţie putem să mutăm punctele de control a curbelor de automatizare.

sus

Editarea clipurilor cu pattern-uri

Aceste clipuri sunt create doar pe subpistele de pattern-uri care controlează instrumentele Redrum, Dr. Octo Rex şi Matrix Pattern Sequencer.

 

Cu ajutorul acestor clipuri, pot fi controlate schimbările pattern-urilor în detaliu.

Pentru crearea subpistelor cu pattern-uri vezi capitolul Crearea/adăugarea subpistelor cu pattern-uri.

Pentru crearea unui clip cu pattern-uri, se poate desena cu instrumentul „creion” în subpista cu pattern-uri clipurile de lungimea dorită.

Se poate alege apoi, din meniul derulant de selectare, pattern-ul dorit.

 

sus

Rigla (Ruler)

Aceasta  reprezintă desfăşurarea temporală a piesei.

Gradaţiile riglei reprezintă măsurile şi diviziunile lor.

Elementele riglei sunt:

Indicatorul poziţiei curente a piesei (cursorul) – care arată unde de unde se reia sau s-a oprit redarea piesei respectiv înregistrarea.

Locatorul stâng şi locatorul drept. Funcţia acestora e să delimiteze măsurile care pot constitui redare în buclă sau pot fi exportate în format audio.

Marcajul de sfârşit al piesei– acesta este marcajul la care opreşte redarea piesei, indiferent dacă după aecsta mai sunt evenimente înregistrate.

Videotutorial - click aici

 

Last Updated (Thursday, 23 February 2012 15:47)