Reason - Înregistrarea

 

 
Există mai multe tehnici de înregistrare live a materialelor muzicale în programul Reason. Tot ceea ce se înregistrează este „stocat” în Sequencer sub forma clipurilor.

În Sequencer pot fi înregistrate mai multe tipuri de evenimente: note, automatizări ale valorilor parametrilor, ordinea clipurilor din sequencer, ordinea pattern-urilor din pistele aferente modulelor care le generează, schimbările de tempo, de măsură etc. 

Preparative

În cazul în care aveţi un controller MIDI ataşat la computer, acesta trebuie să fie activat şi în Reason, pentru a-l putea folosi la înregistrare (Vezi Stabilire preferinţe de lucru).

Înainte de a începe o înregistrare trebuie verificat dacă este selectată pista pe care dorim să înregistrăm, şi dacă este activat butonul Record Enable, în cazul pistelor de note, sau Record Enable Parameter, în cazul pistelor cu automatizări de schimbare a valorilor parametrilor. 

Pentru a activa metronomul şi o măsură de tactare înaintea începerii efective a înregistrării (măsura de pre-înregistrare), în Bara de transport, se vor activa cele două butoane  Click şi Pre-count.

 

Pentru a stabili numărul de măsuri pre-înregistrare, click pe meniul Options apoi Number of Precount Bars apoi selectaţi numărul dorit.

Dacă se doreşte înregistrarea în buclă, se poate activa butonul Loop, din Bara de transport. În acest caz înregistrarea se va face în buclă, în limitele stabilite de cei doi locatori(stânga-dreapta, vezi Sequencer - Rigla).

sus

Înregistrarea notelor

Pentru a începe înregistrarea efectivă, poziţionaţi locatorul de poziţie a piesei la măsura dorită (dacă doriţi puteţi activa metronomul şi măsură/măsurile de tactare înaintea înregistrării) iar apoi click pe butonul Record din Bara de transport.

Înregistrarea începe imediat sau după ce au fost tactate măsura/măsurile pre-înregistrare.

Puteţi cânta pe controller-ul MIDI cu clape sau puteţi modifica parametri de automatizare via controller MIDI sau direct pe modulul selectat pentru înregistrare, cu mouse-ul, totul va fi înregistrat în Sequencer, în clipuri.

Terminarea înregistrării se face cu butonul Stop din Bara de transport sau prin apăsarea tastei Space (tastatura fizică).

Detalii înregistrare

Cuantizarea în timpul înregistrării

În timpul înregistrării se poate activa funcţia de cunatizare (Quantize During Recording).

Această funcţie oferă posibilitatea de a aranja notele cântate indegal la o rezoluţie stabilită dinainte.

Această rezoluţie se referă la cele mai mici valori acceptate, care pot fi 32-mea, 16-mea, optimea, triolet de optimi sau 16-mi, pătrimea etc.

Dacă cel care înregistrează cântă o notă „între” aceste valori, este calculată automat cea mai mică distanţă de durată între acea notă şi precendenta sau următoarea valoare, apoi este mutată în funcţie de rezultat în faţă sau în spate pe valoarea precedentă sau următoare.

În acest mod, un şir de note care se vor a fi 16-mi, vor fi automat poziţionate pe valorile de 16-mi, chiar dacă cel care înregistrează poate cânta inegal.

În cazul în care valorile dorite sunt mai mari decât 16-mile (adică optimi, pătrimi, doimi etc.), notele înregistrate vor fi poziţionate automat pe valorile date de rezoluţia aleasă.

 În timpul înregistrării sunt create automat clipuri.

În cazul înregistrării în buclă (Loop Recording), se realizează supraînregistrări, de fiecare dată când materialul din interiorul buclei este reluat.

sus

Înregistrarea în clipuri preexistente

În cazul în care deja există clipuri în pista selectată pentru înregistrare, evenimentele nou înregistrate se vor suprapune peste ceea ce există.

O metodă mai eficientă şi care oferă mai mult control a supraimprimărilor este funcţia Dub şi New Alt care se pot activa din Bara de transport.

Funcţia Dub

Această funcţie crează subpiste adiţionale în care materialul muzical este supraimprimat peste cel existent, cu avantajul vizualizării şi editării separate a fiecărui nou clip înregistrat.

În acest caz tot ceea ce este supraimprimat va fi cântat.

Funcţia New Alt

Această funcţie crează subpiste adiţionale care conţin înregistrări alternative (Ex. Solo-uri diferite, ritmuri diferite etc. ).

În momentul înregistrării cu funcţia New Alt, subpistele preexistente vor fi trecute în modul Mute (vezi Capitolul Sequencer / Manipularea Subpistelor).

În acest caz doar subpista care nu este în modul Mute se va auzi.

Modul Mute poate fi dezactivat manual la oricare dintre subpiste.

În cazul în care se foloseşte înregistrarea în buclă (Loop Recording), funcţia New Alt  poate fi activată chiar în timpul înregistrării.

sus

Înregistrarea automatizării schimbărilor valorilor parametrilor

Se selectează pista modulului la care dorim să înregistrăm schimbarea valorilor parametrilor, iar apoi creem o subpistă de automatizare a parametrilor doriţi (vezi Capitolul Sequencer / Crearea/adăugarea subpistelor cu automatizări ale schimbării valorilor parametrilor) şi activăm butonul Record Enable Parameter Automation.

Dacă pista modulului la care dorim să înregistrăm schimbarea valorilor parametrilor conţine clipuri cu note ar fi o idee bună să dezactivăm butonul Record Enable aferent acesteia.

Trebuie stabilită de la început o valoare statică la care parametrii selectaţi pentru înregistrare să se întoarcă după terminarea automatizării înregistrate.

Exemplu: Dorim ca parametrul Resonance al unui filtru din sintetizatorul Subtractor să crească gradat de la valoarea 10 la 127, de la măsura 4 la măsura 8. Dar în toate celelalte măsuri acest parametru să aibă valoarea 10. Pentru aceasta, înaintea înregistrării schimbarilor de valoare a acestui parametru, trebuie să îl stabilim la acea valoare statică – 10. Ducem locatorul de poziţie curentă a piesei la măsura 4, creăm o subpistă pentru parametrul Resonance, aferentă pistei sintetizatorului Subtractor, activăm Record Enable Parameter Automation pentru aceasta şi înregistrăm creşterea gradată a valorilor acesteia timp de 4 măsuri. După ce oprim înregistrarea, la redare, după măsura 8, valoarea parametrului Resonance al filtrului din sintetizatorul Subtractor va reveni la 10.

Începem înregistrarea conform procedurii descrise în Înregistrarea notelor. Putem schimba parametri prin schimbarea valorii parametrilor cu ajutorul unui controller MIDI sau direct pe potenţiometrele virtuale ale modulul ales pentru înregistrare.

Pentru oprirea înregistrării apăsăm tasta Space (tastatura fizică) sau click pe butonul Stop din Bara de transport.

Înregistrarea automatizării schimbărilor valorilor parametrilor în clipuri preexistente

Preparativele pentru acest tip de înregistrare sunt la fel ca cele pentru înregistrarea automatizării schimbărilor valorilor parametrilor.

În cazul în care există deja înregistrări ale automatizării schimbărilor valorilor parametrilor, acestea vor fi înlocuite de înregistrările noi.

sus

Înregistrarea schimbării pattern-urilor

În cazul în care folosim module care generează pattern-uri (Redrum Drum Computer, Dr. Octorex sauMatrix Pattern Sequencer), putem să înregistrăm schimbarea pattern-urilor pentru acestea.

Înaintea înregistrării trebuie activat butonul Enable Pattern Section/ Enable Loop Playback al acestor module, şi se selectează un pattern cu care dorim să începem înregistrarea.

Se stabileşte apoi locul din care va începe înregistrarea prin poziţionarea locatorului poziţiei curente.

Se începe înregistrarea prin apăsarea butonului Record din Bara de transport.

Din momentul începerii înregistrării, modulul ales pentru înregistrare va începe să redea pattern-ul selectat în prealabil. Înregistrarea schimbării pattern-ului se face prin click pe butonul virtual cu numărul patternului dorit în modulul ales (în cazul în care pattern-ul dorit e în altă bancă click pe Bank apoi pe numărul pattern-ului) sau prin folosirea controllerului MIDI, la care alocăm butoanele fizice la butoanele virtuale pentru control.

Petru oprirea înregistrării apăsăm tasta Space (tastatura fizică) sau click pe butonul Stop din Bara de transport.

sus

 

Last Updated (Tuesday, 25 October 2011 19:57)