Reason - Malstrom

 

Oscilatoare

Modulatoare

Filtre

Shaper

Conexiuni

Malström

 

 

Malström este un sintetizator bazat pe o combinaţie între sinteza granulară şi cea wavetable, rezultând conceptul de sinteză graintable.

În acest sintetizator, ruta semnalului de la oscilatoare prin filtre, modulatoare. etc poate fi configurat de către utilizator, intuitiv, pe baza desenelor de pe reprezentarea grafică şi a întrerupătoarelor modulelor prezente.
 

Caracteristicile de bază sunt:

·         Două oscilatoare bazate pe sinteza graintable

·         Două modulatoare

·         Două filtre şi un formator sonor (Shaper)

·         Trei generatoare de contur

·         Polifonie de până la 16 voci

·         Control pe baza parametrilor de control Velocity şi Modulation

Mai multe posibilităţi de conectare din exterior la cele două modulatoare bazate pe CV/Gate şi nu numai

sus


Oscilatoare

Cele două oscilatoare sunt cele care produc sunetele în acest sintetizator. Modul în care produc sunetul are doi paşi:

1.       Reproducerea unui graintable

2.       Stabilirea înălţimii la care sunt redate segmentele graintable.

Fiecare oscilator prezintă:

·     Posibilitatea alegerii unui graintable

·     Posibilitatea modelării formei sunetului generat cu un generator de contur  (ADSR – Vezi Glosar) individual pentru fiecare oscilator.

 

·     Posibilitatea controlului volumului cu un parametru volum individual pentru fiecare oscilator

 

 

 

Pentru realizarea unui timbru nou trebuie ales în primul rând un graintable din meniul derulant al fiecărui oscilator şi stabilirea octavei şi a acordajului acestuia (de la nivel de octavă până la cent).

Redarea graintable poate fi controlată prin cei trei parametri:

·         Motion – stabileşte cât de rapid să „curgă” segmentele graintable-lui selectat

·         Index – stabileşte locul de pornire al graintable-ului selectat în momentul în care se recepţionează mesaj note-on

·         Shift – stabileşte timbrul intern al graintable-ul prin controlul spectrului formanţilor

sus

Modulatoarele

Modulatoarele prezente în Malström sunt oscilatoare de joasă frecvenţă (Vezi Glosar).

Parametrii comuni ai modulatoarelor sunt:

·         Forma de undă pe care o generează

·         Rata la care este generată forma de undă (tempo-ul formei de undă - potenţiometrul Rate)

·         Sincronizarea ratei cu tempo-ul piesei (butonul Sync)

·         Selectarea destinaţiei modulatorului – ambele oscilatoare sau doar oscilatorul A sau B (selectorul A|B)

·         Întrerupătorul One shot – prin activarea acestuia forma de undă a modulatorului va fi generată o singură dată; dezactivarea One shot, face ca forma de undă a modulatorului să se repete tot timpul generării semnalului.

Parametrii pe care modulatorul A îi poate controla sunt:

·         Înălţimea oscilatoarelor (Pitch) (A sau B, ambele – în funcţie de selectorul A|B)

·         Index-ul oscilatoarelor (A sau B, ambele – în funcţie de selectorul A|B)

·         Parametrul Shift al oscilatoarelor (A sau B, ambele – în funcţie de selectorul A|B)

Parametrii pe care modulatorul B îi poate controla sunt:

·         Parametrul Motion al oscilatoarelor (A sau B, ambele – în funcţie de selectorul A|B)

·         Volumul oscilatoarelor (A sau B, ambele – în funcţie de selectorul A|B) - Vol

·         Frecvenţa de tăiere a filtrelor (A sau B, ambele – în funcţie de selectorul A|B) - Filter

·         Modulatorul A – cantitatea de modulaţie realizată de modulatorul A – Mod:A

sus


Filtre

Malström prezintă două filtre identice multimod şi un generator de contur  pentru acestea.

Acestea pot fi activate/dezactivate cu întrerupătorul aferent fiecăruia.

Modurile în care pot funcţiona filtrele sunt:

·         filtru „trece jos” de 12 dB/octavă (LP – Low Pass - vezi capitolul Glosar - Filtre)

·         filtru de bandă de 12 dB/octavă (BPBand pass - vezi capitolul Glosar - Filtre)

·         filtru Comb + (vezi explicaţiile de mai jos)

·         filtru Comb – (vezi explicaţiile de mai jos)

·         filtru AM (modulaţie de amplitudine – AM - vezi explicaţiile de mai jos).

Filtrele Comb + şi – sunt de fapt efecte de delay (vezi Glosar – Delay) cu un timp de întârziere foarte scurt, controlat aici de potenţiometrul Resonance (controlul parametrului Resonance)

Un filtru Comb provoacă vârfuri de rezonanţă pe anumite frecvenţe.

Diferenţa dintre cele două tipuri de filtre Comb + sau  – este poziţia acestor vârfuri în spectrul sonor al sunetului filtrat.

Diferenţa cea mai audibilă între aceste tipuri de filtre este că filtrul Comb – provoacă un tăiere a frecvenţelor joase.

Parametrul Resonance, controlează în ambele cazuri forma şi mărimea acestor vârfuri de rezonanţă.

Filtrul AM, generează o undă sinusoidală care modulează undele produse de oscilatoare prin aplicarea operaţiei de înmulţire.

Parametrul Resonance controlează mixajul dintre sunetul nemodulat al oscilatoarelor şi cel modulat.

Fiecare filtru are posibilitatea de mări sau micşora frecvenţele de tăiere prin „urmărirea” ambitsului sunetelor, lucru activat prin butonul Kbd.  În cazul în care acesta este dezactivat, filtrul va avea o frecvenţă de tăiere fixă, indiferent de ambitusul sunetelor.

sus


Shaper

Acesta este un „modelator” de formă a undei sonore produse de oscilatoare.

Are cinci moduri:

·         Sine – dă „rotunjime” şi „netezime” sunetului modelat

·         Saturate – dă un caracter bogat sunetului modelata

·         Clip – introduce distorsiune digitală sunetului modelat

·         Quant – trunchiază sunetului modelat prin reducerea la nivel de rezoluţie digitală

·         Noise – multiplică sunetul modelat cu zgomot

Cu parametrul Amount, se stabileşte cât de mult să fie aplicată modelarea sunetului.

Malström oferă posibilitatea controlului parţial al panoramării semnalului generat prin potenţiometrul Spread – cu cât mai mare e valoarea stabilită aici, cu atât mai mult este panoramat rezultatul sonor.

sus


Conexiuni

Sintetizatorul Malström poate să genereze semnal cât şi să prelucreze semnale venite din alte surse, adică din alte aparate-module prezente în Reason.

Ieşiri:

Ieşirea principală (Main Output) – stereo, unde cele două filtre sunt legate la câte un canal (stânga/dreapta). Efectul stereo e dat şi de parametrul Spread şi de rutarea internă a semnalului.

Ieşirea fiecărui oscilator (Osc:A & osc:B) – unde semnalul din oscilatoare iese fără a fi afectat de filtre şi Shaper

Intrări:

Sunt prezente două intrări pentru procesarea semnalului venit din alte surse către Filtrul A/Shaper şi/sau Filtrul B.

Semnalul va fi procesat în acest mod prin mixare cu ceea ce generează oscilatoarele Malström-ului.

Intrare control de tip Sequencer

Malström poate fi controlat prin intrările Gate (durata notelor – Note On/Note Off) şi CV (înălţimea notelor) – de dispozitive generatoare de Pattern-uri: Matrix Pattern Sequencer şi ReDrum.

Intrare de tip Gate (Gate Input)

Această intrare dă posibilitatea receptării unui semnal de tip CV (vezi Glosar) pentru declanşarea următoarelor generatoarea de contur:

·         Amp Envelope – generator de contur aplicat pe intensitate (Amplitude)

·         Filter Envelope – generator de contur aplicat pe Filtre.

Intrare de tip Modulaţie(Modulation Input)

Această intrare dă posibilitatea unor semnale de tip CV generate de alte aparate să controleze diferiţi parametri ai sistemului de modulatoare din Malström:

•        Înălţimea oscilatorarelo (Oscillator Pitch)

•        Frecvenţa filtrelor (Filter Frequency)

•        Locul de pornire al graintable-urilor oscilatoarelor (Oscillator Index offset)

•        Controlul spectrului formanţilor oscilatoarelor (Oscillator Shift)

•        Nivelul de intensitate (Amp Level)

•        Cantitatea de modulare (Mod Amount)

•        Controlul fizic al modulării – "Roata" de modulare (Mod Wheel)

E prezent un potenţiometru de stabilire a cantităţii de semnal primite şi un selector al modulatoarelor (A şi/sau B).

Ieşire modulare (Modulation Output)

Malström poate să genereze semnal de modulare de tip CV, pentru alte dispozitive sau în el însuşi prin ieşirea Modulation Output din:

•        Modulatorul A (Mod:A)

•        Modulatorul B (Mod:A)

•        Generatorul de contur al filtrelor (Filter Envelope)

 

 

 

Last Updated (Monday, 12 December 2011 20:42)