Etapizare

ETAPA I - Creşterea capacităţii de cercetare prin realizarea unei sistematizări a ceea ce există şi este cel mai folosit în domeniul creaţiei muzicale electronice

Activitate:

1. Colectarea şi analiza datelor specifice:

  • Distribuirea de chestionare on-line sau prin poştă clasică, instituţiilor de învăţământ superior muzical atât aici, în ţară, cât şi în străinătate, având ca grup ţintă atât studenţii şi profesorii de compoziţie cât şi studenţii şi profesorii interesaţi de acest tip de muzică
  • Centralizarea răspunsurilor
  • Enunţarea concluziilor

Corelare

Realizarea punctelor de reper reale a cererii în domeniu.

 

ETAPA a II-a - Creşterea capacităţii de cercetare în scopul studierii tendinţelor (atât principale cât şi secundare) în creaţia muzicii electronice

Activităţi

1. Documentare bibliografie specifică tipărită şi on-line

Corelare

Relevarea direcţiei/direcţiilor de dezvoltare a acestui domeniu relativ nou şi evolutiv

 

ETAPA a III-a - Dezvoltarea produsului final

Activităţi

1. Realizarea unui domeniu formativ on-line şi tipărit referitor la explicarea funcţionării şi evidenţierea potenţialului în creaţie a unor programe reprezentative de producere a muzicii electronice:

  • Explicaţii – principii de funcţionare
  • Posibilităţi oferite
  • Mod de lucru
  • Capacitatea de a stimula creativitatea

2. Realizarea unui corpus de exemple şi tutoriale audio-video.audio accesibil on-line sau off-line pe suport DVD cu creaţii proprii, folosind exclusiv programele studiate

Corelare

O bază solidă a înţelegerii domeniului muzicii electronice

 

ETAPA a IV-a - Diseminare

Activităţi

1. Participarea cu comunicări de prezentare a programului la conferinţe

2. Publicarea unor materiale de prezentare a programului în revista ICT in Musical Field / Tehnologii Informatice şi de Comunicaţie în Domeniul Muzical

3. Iniţierea unui parteneriat cu Centrul de Excelenţă în Domeniul Conexiunii Educative, Culturale şi Artistice Europene al Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca


Corelare

Iniţierea discuţiilor asupra noilor tehnologii de producere a muzicii