Reason - Thor

Prezentare generală

Panoul principal

Programatorul

Secţiunea Voice

Oscilatoare

Oscilatorul analog

Oscilatorul wavetable

Oscilatorul cu modulaţie de fază

Oscilatorul cu modulaţie de frecvenţă

Multioscilatorul

Oscilatorul de zgomot

Sincronizarea oscilatoarelor

Modulaţia în amplitudine

Mixarea oscilatoarelor

Filtre

Filtru LP

Filtru multiplu

Filtru Comb

Filtru de formanţi

Shaper

Secţiune de amplificare

Oscilatorul de joasă frecvenţă (LFO)

Generatoare de contur

Secţiunea Global

Efecte

Delay

Chorus

Secţiune de modulaţie

Sequencerul sintetizatorului Thor

Sintetizatorul Thor (Thor Polysonic Synthesizer)

Thor este un sintetizator avansat care oferă o multitudine de posibilităţi nemainâlnite la alte tipuri de sintetizatoare.

Structura acestuia este semimodulară în sensul că utilizatorul poate alege oscilatoarele şi filtrele, precum şi direcţionarea semnalului pe care acestea îl generează sau filtrează.

Sistemul de modulaţie a sunetului este unul foarte complex, posibilităţile acestuia fiind practic fără limite.

Thor înglobează şi un sequencer analog care poate fi folosit atât ca sursă de modulaţie cât şi ca generator de fraze muzicale.

Deasemenea lui Thor i se pot insera semnale audio din alte surse pentru a le procesa.

Prezentare generală

Panoul principal

În panoul principal, pe lângă funcţiile principale (Navigare tonuri, control Pitch Bend, control Volum) sunt prezente şi alte funcţii:

Comutator programator – deschide panoul de programare al sintetizatorului

Butoane şi potenţiometre reglabile – două potenţiometre şi două butoane comutator la care li se pot aloca diferite funcţii, la alegerea utilizatorului

Control mod taste:

- polifonie (Polyphony) – utilizatorul poate alege maximumul de voci pe care îl generează Thor (0-32 voci).

- polifonia "release" – utilizatorul poate alege maximumul de voci care încă vor suna (în relaţie cu parametrul Release dingeneratorul de contur) în momentul în care notele acordului sau freazei muzicale sunt oprite (Ex.: Dacă polifonia "release" este fixată la 3, în momentul în care e atacat un acord de 5 sunete pe un ton asemănător vibrafonului, în momentul în care acordul este întrerupt, vor rămâne doar primele trei sunete ale acordului, în stingere - release).

- mono legato, mono Retrig, Portamento, On/Off/Auto  - Vezi Capitolul Glosar, termenii Polifonie şi Portamento

Control mod declanşare – stabileşte modul în care Thor este acţionat: prin Note input  (MIDI sau sequencer principal), prin sequencerul integrat (Step Seq.) sau ambele.

sus


 

Programatorul

În momentul în care este acţionat comutatorul programatorului din sintetizatorul Thor, se va deschide panoul ce permite programarea noilor tonuri.

Acesta este divizat în două secţiuni: Voice section şi Global section.

Voice section conţine tot ceea ce înseamnă generarea sunetului, individual ("voce").

Global section conţine parametri care afectează în mod global tot ansamblul vocilor.

Pe lângă aceasta, sunt prezente două secţiuni, una care se ocupă de modul în care este modulat semnalul prin diferitele module ale lui Thor şi una de sequencer, care poate poate transmite oricărui modul semnale de control.

sus


Secţiunea Voice

Oscilatoare

Sunt prezente aici trei sloturi în care utilizatorul poate utiliza câte un tip de oscilator din cele 6 tipuri: oscilator analog, oscilator wavetable, oscilator cu modulaţie de fază, oscilator cu modulaţie de frecvenţă, multioscilator şi oscilator de zgomot.

Oscilatoarele pot fi încărcate cu ajutorul comutatorului din stânga-sus al fiecărui slot.

Toate oscilatoarele au şi o sumă de parametri comuni comandaţi prin aceleaşi tipuri de potenţiometre:

- Parametri de acordaj – Octavă (OCT), semiton (Semi) şi acordaj fin până la +/- 50 de cenţi (Tune) 

- Parametrul de urmărire al ambitusului (KBD) care stabileşte cât de mult creşte sau descreşte înălţimea sunetului generat de oscilator în funcţie de înălţimea primită din mesajele MIDI pentru note (la maximum, acesta se comportă în mod obişnuit cu un semiton pe fiecare clapă; la jumătate, distanţa de octavă e divizată pe 24 de clape ş.a.m.d.)

sus


Oscilatorul analog

 

Acesta este un oscilator analog cu patru forme de undă standard (dinţi de fierăstrău, pătrată, triunghiulară şi sinusoidală – Vezi Glosar, secţiunea Oscilatoare).

E oferită şi posibilitatea controlului laţimii pulsului de undă (de exemplu, pentru o undă sinusoidală perfectă, potenţiometrul trebuie mutat la ora 12, sau valoarea 64).

sus


Oscilatorul wavetable

Acesta este un oscilator wavetable (vezi Glosar – secţiunea sinteza electronică a sunetului).

Pot fi selectate una din cele 32 de wavetable-uri, fiecare constând într-o combinaţie de până la 64 de forme de undă.

Cu selectorul wavetable se poate alege care wavetable să fie emis.

Potenţiometrul de control al poziţiei de undă wavetable (Position) controlează care e poziţia din interiorul unei wavetable la un moment dat.

Comutatorul X-fade determină dacă trecerea de la o formă de undă la alta din interiorul unei wavetable se face lin sau abrupt.

sus


Oscilatorul cu modulaţie de fază (Phase Modulation)

Acesta este un oscilator cu modulaţie de fază (vezi Glosar – secţiunea sinteza electronică a sunetului).

Modulaţia de fază e bazată pe modularea fazei unei forme de undă.

În acest oscilator pot fi selectate şi redate în serie două tipuri de forme de undă.

Tipurile de formă de undă care pot fi combinate în acest oscilator sunt:

- Undă tip "dinţi de fierăstrău" (Sawtooth)

- Undă pătrată (Square)

- Undă tip puls (Pulse)

- Undă tip puls-sinusoidă (Pulse and Sine)

- Undă tip sinusoidă-plată (Sine and flat -half sine)

- Undă multiplicată pătrată-sinusoidă (Saw x Sine) – formă de undă "rezonantă"

- Undă multiplicată sinusoidă-sinusoidă (Sine x Sine) – formă de undă "rezonantă"

- Undă multiplicată sinusoidă-puls (Sine x Pulse) – formă de undă "rezonantă"

Ultimele trei tipuri de formă de undă nu pot fi combinate între ele în acest tip de oscilator.

Potenţiometrul PM controlează cantitatea modulaţiei de fază aplicată.

sus


Oscilatorul cu modulaţie de frecvenţă (FM pair oscillator)

Acesta este un oscilator cu modulaţie de frecvenţă (vezi Glosar – secţiunea sinteza electronică a sunetului).

Acesta conţine două generatoare de undă în care primul generează o undă purtătoare (carrier) iar al doilea (modulator) o modulează pe prima pe baza frecvenţei acestuia.

 

Selectoarele raţiei de frecvenţă stabilesc raportul de frecvenţă între cele două oscilatoare (de la 1 la 32).

Aceasta determină conţinutul de frecvenţe a sunetului generat.

Potenţiometrul de control al modulaţiei de frecvenţă stabileşte cantitatea de modulaţie pe care o aplică modulatorul asupra purtătorului.

sus


Multioscilatorul (Multi oscillator)

Acesta este un oscilator care produce forme de undă "dezacordate" pe baza unor forme de undă standard, rezultând sunete complexe.

"Dezacordarea" este realizată prin multiplicarea formei de undă de bază la un anumit interval şi dezacordarea copiei/copiilor acesteia în conformitate cu selecţia Detune Mode.

Formele de undă standard folosite sunt:

- Undă tip "dinţi de fierăstrău" (Sawtooth)

- Undă pătrată (Square)

- Undă tip "dinţi de fierăstrău" moale (Soft Sawtooth)

- Undă pătrată moale (Soft Square)

- Undă tip puls (Pulse)

Potenţiometrul AMT controlează cantitatea de "dezacordare" aplicată.

Selectorul modului de "dezacordare" (Detune Mode) controlează modul în care este aplicată "dezacordarea".

sus


 

Oscilatorul de zgomot

Acesta este un generator de zgomot alb sau colorat care poate fi folosit deasemenea şi ca sursă de modulaţie pentru alte generatoare de semnal.

Produce următoarele tipuri de zgomote:

- Zgomot alb (toate frecvenţele sunt emise având aceeaşi intensitate)

- Zgomot colorat (zgomot cu anumite frecvenţe accentuate sau atenuate) – parametrul controlat este "culoarea" acestuia – minimum = zgomot cu frecvenţe grave accentuate, maximum = zgomot alb

- Zgomot static (zgomot care simulează inteferenţe electrice) – parametrul controlat este cantitatea de "interferenţe" electrice simulate

- Zgomot bazat pe un generator aleator de frecvenţe (S/H – Sample an Hold) – parametrul controlat este rata eşantionării şi a susţinerii acestor frecvenţe.

- Zgomot de bandă (generat pe o anumită bandă de frecvenţe redate la aceeaşi intensitate) – parametrul controlat este lăţimea de bandă a frecvenţelor prezente în zgomot.

sus


Sincronizarea oscilatoarelor

Cele trei oscilatoare ale lui Thor pot fi sincronizate astfel încât în momentul în care primul oscilator produce o formă de undă, acesta resetează perioada celorlalte două oscilatoare.

Sincronizarea poate fi pornită sau oprită cu butonul Sync prezent în stânga fiecărui oscilator.

sus


Modulaţia în amplitudine

Sintetizatorul Thor oferă posibilitatea de a realiza modulaţie în amplitudine (AM) a oscilatorului 1 de către oscilatorul 2 (Vezi Glosar – Modulaţia în amplitudine).

Mai exact, valoarea amplitudinii oscilatorului 2  modulează oscilatorul 1.

Ceea ce rezultă conţine frecvenţe adăugate, generate de suma şi diferenţa dintre cele două semnale.

Cantitatea de modulaţie e stabilită de potenţiometrul liniar (slider) din stânga oscilatorului 1:

sus


Mixarea oscilatoarelor

Cele trei oscilatoare pot fi mixate în felul următor:

- Prin controlul cantităţii de semnal al oscilatoarelor 1 şi 2 - balansat – potenţiometrul Balance

- Prin controlul semnalului oscilatoarelor 1 şi 2 împreună – potenţiometrul liniar 1+2

- Prin controlul semnalului socilatorului 3  - potenţiometrul liniar 3

Mixarea semnalelor funcţionează doar dacă oscilatoarele sunt direcţionate prin filtre prin butoanele aferente acestora (1-2-3).

sus


 

Filtre

Thor conţine patru tipuri de filtre pe care utilizatorul le poate alege şi insera în două sloturi – în secţiunea Voice şi într-un slot în secţiunea Global.

Filtrele pot fi încărcate cu ajutorul comutatorului din stânga-sus al fiecărui slot.

Filtrele 1 şi 2 pot fi legate în serie sau în paralel.

Sunt prezente patru tipuri de filtre din care utilizatorul poate alege:

- Filtru trece jos (Ladder LP)

- Filtru multiplu (State Variable)

- Filtru Comb

- Filtru de formanţi

Toate filtrele au parametri comuni comandaţi prin aceleaşi tipuri de potenţiometre:

- Toate filtrele au un potenţiometru mare de stabilire a frecvenţei de tăiere (FREQ) şi unul mai mic de stabilire a plajei de frecvenţe tăiate (RES)

- Parametrul KBD – care stabileşte cantitatea de filtrare în funcţie de ambitusul notelor.

- Parametrul ENV – care stabileşte cum răspunde filtrul la generatorul de contur al filtrelor

- Parametrul VEL – care stabileşte cum răspunde filtrul în funcţie de forţa de atac a notelor

- Comutatorul INV – care inversează modul în care filtrul răspunde generatorul de contur al filtrelor

- Parametrul Drive – care permite ajustarea tăriei semnalului care intră în filtru.

sus


 

Filtru trece jos (Ladder LP)

Acesta este un filtru care permite să treacă frecvenţele joase pe următoarele pante de filtrare stabilite de butonul Mode:

- 6 dB/octavă

- 12 dB/octavă

- 18 dB/octavă

- 24 6dB/octavă varianta I – modulul Shaper controlat de parametrul Drive este plasat la ieşirea semnalului din filtru (comutatorul SELF OSC trebuie să fie pornit)

- 24 6dB/octavă varianta II – modulul Shaper controlat de parametrul Drive este plasat la intrarea semnalului în filtru (comutatorul SELF OSC trebuie să fie pornit)

Comutatorul SELF OSC permite filtrului să autooscileze.

sus


 

Filtru multiplu (State Variable)

Acesta este un filtru multiplu:

- filtru trece jos (Lowpass – LP) cu 12 dB / octavă

- filtru trece bandă (Bandpass – BP) cu 12 dB / octavă

- filtru trece sus (Highpass –HP) cu 12 dB / octavă

- filtru rejecţie bandă (Notch)

- filtru de bandă îngustă (Peak)

Comutatorul SELF OSC permite filtrului să autooscileze.

sus


 

Filtru Comb

Acesta este un filtru care înglobează două moduri Comb+ şi Comb minus, accesibile prin comutatorul Mode

ModurileComb + şi – sunt de fapt efecte de delay (vezi Glosar – Delay) cu un timp de întârziere foarte scurt, controlat aici de potenţiometrul Resonance (controlul parametrului Resonance)

Un filtru Comb provoacă vârfuri de rezonanţă pe anumite frecvenţe.

Diferenţa dintre cele două tipuri de filtre Comb + sau  – este poziţia acestor vârfuri în spectrul sonor al sunetului filtrat.

Diferenţa cea mai audibilă între aceste tipuri de filtre este că filtrul Comb – provoacă un tăiere a frecvenţelor joase.

sus


 

Filtru de formanţi

Acesta produce sunete "vocale".

Nu există potenţiometrele FREQ şi RES.

Există două potenţiometre liniare pe axele X şi Y asociate unei suprafeţe de tip Pad, care în momentul în care sunt acţionate formează filtrări caracteristice de formanţi, generând sunete de tip vocal.

Potenţiometrul "Gen" (Gender) controlează caracteristica masculină sau feminină a sunetului filtrat.

sus


 

Shaper

Acesta este un modul în cadrul sintetizatorului Thor care adaugă modelează forma de undă prin adăugarea unei cantităţi de distorsiune.

Intrarea de semnal în Shaper se face din ieşirea primului filtru.

Activarea se realizează prin comutatorul de pornire a modulului Shaper.

Parametrul Drive controlează cantitatea de modelare/distorsiune a semnalului.

Modulul Shaper conţine 9 modele cu care utilizatorul poate experimenta obţinând de la "încălzirea" sunetului până la transformarea sa radicală: Soft and Hard clip, Sine, Bipulse, Unipulse, Peak, Rectify şi Wrap.

sus


 

Secţiunea de amplificare

Acesta este un modul care controlează cât de puternic este semnalul care pleacă din secţiunea Voice şi intră în secţiunea Global.

Potenţiometrul VEL controlează modul în care parametrul Velocity afectează tăria sunetului: fixat la valoarea maximă rezultă control absolut al tăriei sunetului în funcţie de forţa cu care se cântă pe clape sau pad-urile controllerului MIDI conectat la Reason.

Potenţiometrul GAIN controlează puterea sunetului care intră în secţiunea Global.

Potenţiometrul PAN controlează panoramarea semnalului din secţiunea Voice.

sus


 

Oscilatorul de joasă frecvenţă – LFO

Thor dispune de două oscilatoare de joasă frecvenţă (Vezi Glosar - LFO).

Acestea două oscilatoare de joasă frecvenţă au posibilitatea de a se reiniţializa la fiecare nouă notă emisă de sequencer sau controller MIDI, prin comutatorul KEY SYNC

Rata cu care acestea funcţioneză se fixează cu potenţiometrul RATE.

Forma de undă folosită la oscilaţie este cea din WAVEFORM (19 forme)

Comutatorul TEMPO SYNC – sincronizează rata oscilatorului cu tempo-ul piesei.

Potenţiometrul KBD FOLLOW (doar la primul LFO) controlează creşterea sau descreştereae ratei LFO în funcţie de ambitus (la maximum – rata creşte puternic pe măsură ce se creşte în ambitus; la minimum rata tnu este afectată de ambitus).

sus


 

Generatoarele de contur

Thor oferă trei generatoare de contur ADSR (vezi Glosar – Generator de contur) în secţiunea Voice şi de un generator de contur mai complex în secţiunea Global.

Primele trei generatoare de contur se adresează Filtrelor, Amplificării şi Modulaţiei.

Toate cele trei generatoare de contur au posibilitatea să fie declanşate de parametrul Gate prin comutatorul GATE TRIG.

Generatorul de contur Filtru (Filter Env) este predirecţionat la frecvenţa de tăiere a filtrelor 1 şi 2.

Generatorul de contur Amplificare (Amp Env) este predirecţionat la volum.

Generatorul de contur Modulaţie (Mod Env) poate fi direcţionat la orice parametru dorit – aceasta făcându-se în secţiunea de modulaţie.

Acest generator mai are în locul slider-ului Sustain un al slider – Delay care controlează după cât timp de la atacul notei este aplicat conturul modulaţiei.

Desemenea există şi un comutator Loop care poate declanşa un ciclu Delay-Attack-Decay al acestui generator de contur în buclă.

Al treilea generator de contur, în secţiunea Global mai are două slidere în plus:

- Delay care controlează după cât timp de la atacul notei este aplicat conturul

- Hold care controlează o fază de presusţinere înainte de Decay

Deasemenea există şi aici un comutator Loop care face să se repete ciclic fazele Delay, Attack, Hold şiDecay.

Comutatorul Tempo Sync sincronizează fazele generatorului de contur la tempo-ul piesei, astfel încât, dacă e pornit, valorile date de slider-e vor fi exprimate în diviziuni ale măsurii.

sus


 

Secţiunea Global

Efecte

Această secţiune, pe lângă generatorul de contur global, filtrul 3 şi oscilatorul de joasă frecvenţă 2 (deja explicate) mai conţine şi două efecte:

Delay

Acesta este un efect clasic care simulează ecoul.

Are următorii parametri:

Comutatorul Tempo sync – sincronizează parmaetrii efectului cu tempo-ul piesei

Potenţiometrul Time – stabileşte după cât timp se vor auzi ecourile

Potenţiometrul F.Back – stabileşte parametrul Feed Back

Potenţiometrul D/Wet –stabileste balansul într semnalul neprocesat şi cel procesat respectiv ecourile.

Potenţiometrele Rate şi Amt fac parte dintr-un oscilator de joasă frecvenţă LFO inclus în efect şi se comportă în felul următor:

Rate – stabileşte viteza LFO

Amt – stabileşte lăţimea efectului de stereofonie

sus


 

Chorus

Acesta este un efect clasic care generează ecouri la un timp foarte scurt, insesizabil, de ordinul milisecundelor, adăugând bogăţie sunetului procesat.

Are următorii parametri:

Potenţiometrul Delay – stabileşte care este timpul de întârziere al ecourilor

Potenţiometrul F.Back – stabileşte parametrul Feed Back

Potenţiometrul D/Wet –stabileste balansul într semnalul neprocesat şi cel procesat respectiv ecourile.

Potenţiometrele Rate şi Amt fac parte dintr-un oscilator de joasă frecvenţă LFO inclus în efect şi se comportă în felul următor:

Rate – stabileşte viteza LFO

Amt – stabileşte lăţimea efectului de stereofonie

sus


 

Secţiunea de modulaţie

Thor oferă posibilitatea direcţionării flexibile a modificării parametrilor respectiv a modulării lor pe baza unui tabel din care utilizatorul poate alege ruta semnalului indiferent de tipul acestuia: Audio, Gate sau CV.

Există aici trei tipuri de tabele de modulaţie în care datele pot fi alese din meniuri derulante:

sus


 

Sequencerul sintetizatorului Thor

Acesta este un sequencer "pas cu pas" analog celor prezente în sintetizatoarele vechi.

Poate fi folosit pentru a programa secvenţe de sunete, arpegii, ritmuri etc sau ca sursă de modulaţie.

Pot fi programaţi până la 16 paşi. 

 

Last Updated (Tuesday, 27 December 2011 20:11)