Reason - NN-19

Încărcarea şi stabilirea proprietăţilor eşantioanelor sonore

LFO/Filtre/Generatoare de contur

Alte posibilităţi de control ale sampler-ului NN-19

Conexiuni

Samplerul NN-19

Acesta este un sampler (vezi Glosar – Secţiunea Sampler) care pe lângă funcţia de captare a sunetului acceptă cele mai populare formate de fişiere audio la orice rată şi adâncime de eşantionare şi:

• Wave (.wav)

• AIFF (.aif)

• SoundFonts (.sf2)

• REX (.rex2, .rex, .rcy)

Deasemenea sampler-ul NN-19 poate captura dar nu poate edita eşantioanele de sunete.

Acest modul se pretează la realizarea momentelor muzicale în care utilizatorul doreşte să folosească sunete ale instrumentelor acustice sau înregistrări din mediul acustic.

Reason oferă o bibliotecă foarte mare de patch-uri (seturi de sunete şi setări care împreună formează un "ton") pentru NN-19.

Un patch conţine eşantioane de sunete preînregistrate, organizate şi alocate notelor claviaturii pe un ambitus mai mare sau mai mic.

Un eşantion de sunet este alocat unei note (clape) sau unei zone care cuprinde mai multe clape.

Un eşantion are o înălţime originală indiferent dacă acesta conţine înregistrarea unui sunet muzical al unui instrument sau un zgomot.

Acest eşantion va fi alocat unei note (clape) unde se păstrează această înălţime originală – numele notei (clape) alocate va fi root key.

În cazul în care acest eşantion este alocat unei zone de claviatură va exista întotdeauna o singură clapă root key.

Pentru celelalte clape sistemul va face automat transpoziţia electronică a eşantionului sonor astfel încât să respecte intervalul format de la root key.

Dacă în NN-19 este încărcat doar un eşantion, root key va fi alocată automat notei Do central (C3), iar în cazul în care nu se specifică nimic, zona aferentă acestui eşantion este întreaga claviatură.

De exemplu dacă dorim ca sunetul Do central al unei trompete să fie încărcate în NN-19 acesta va fi alocat clapei Do central în mod automat.

Apare o problemă în cazul în care dorim să realizăm pasaje muzicale întinse pe un ambitus larg având doar acest eşantion, pentru că la o distanţă de octavă indiferent de direcţie, înregistrarea trompetei va suna nu numai nenatural ci nerecognoscibil.

De aceea e nevoie ca un instrument să fie înregistrat în mai multe eşantioane ale ambitusul instrumentului acustic alocate unor zone mici ale claviaturii în NN-19.

Cum se realizează aceasta vom vedea în cele ce urmează.

 

Încărcarea patch-urilor se face prin accesarea navigatorului, tot aici putând fi salvate şi patch-urile noi.

Eşantioanele încărcate pot fi modificate şi alocate notelor în panoul de stabilire a proprietăţilor eşantioanelor sonore şi a alocării zonelor de claviatură.

NN-19 conţine şi un oscilator de joasă frecvenţă, un filtru multimod şi două generatoare de contur.

În cazul folosirii unui contoler MIDI pot fi activaţi şi parametrii de tip MIDI performance (de exemplu influenţa paremetrului Velocity asupra valorilor altor prarmetri).

sus


 

Încărcarea şi stabilirea proprietăţilor eşantioanelor sonore

Eşantioanele sonore pot fi încărcate prin accesarea navigatorului de încărcare eşantioane sau pot fi înregistrate în mod direct cu ajutorul butonului de înregistrare.

Eşantioanelor încărcate li se pot aloca anumite proprietăţi în panoul de mai jos:

 

Se pot încărca eşantioane cu ajutorul navigatorului sau se pot înregistra altele noi cu butonul de înregistrare.

Acestor eşantioane li se poate aloca o zonă de claviatură în trei moduri:

- cu potenţiometrele de stabilire a zonelor de claviatură (după selectarea eşantionului dorit cu un click pe acesta sau cu potenţiometrul de selectare a eşantioanelor încărcate);

- prin utilizarea comutatorului de selectare a zonelor prin intermediul unui MIDI controller (în acest caz se apasă clapele dorite pe MIDI controller pentru a se stabili limitele zonei);

- prin mutarea cu mouse-ului a indicatorilor zonă claviatură.

Acordajul "brut" al unui eşantion se poate realiza cu potenţiometrul de stabilire a acordajului cu +/- o jumătate de semiton.

Stabilirea root key-ului se face cu ajutorul potenţiometrului de stabilire root key după selectarea eşantionului dorit.

Comutatorul de verificare solo a eşantionului selectat permite ascultarea acestuia pe întregul ambitus al claviaturii cu scopul găsirii root key-ului adecvat (pentru a ceasta se dezactivează obligatoriu comutatorul de selectare a zonelor prin intermediul unui MIDI controller).

Eşantionului selectat i se poate stabili poziţia de start din interiorul formei de undă a acestuia cu potenţiometrul Sample Start (acest procedeu poate genera lucruri foarte interesante şi poate fi folosit în mod creativ).

Deasemenea i se poate stabili înălţimea prin potenţimetrelor Oct (în paşi de octavă), Semi (în paşi de semiton) şiFine (în paşi de cenţi).

În cazul în care este dezactivat, comutatorul Kbd track permite folosirea eşantioanelor fără a fi afectate de înălţimea notelor. În acest caz pot fi folosite eşantioane ale instrumentelor de percuţie  cu sunete nedeterminate cărora nu este necesar a li se aloca o înălţime. Ca exemplu, se poate folosi un sunet de tobă mică cu care se poate realiza efect de tremolo utilizându-se mai multe clape.

Activarea comutatorului High Quality interpolation permite generarea unor algoritmi mult mai complecşi de interpolare a sunetului, rezultând o calitate sonoră înaltă, având un efect de încărcare a procesorului calculatorului gazdă, fiind de preferat a se activa doar în momentul în care se generează fişiere finale.

sus


 

LFO/Filtre/Generatoare de contur

 

Sampler-ul NN-19 beneficiază de posibilitatea de a fi utilizate şi unele elemente specifice sintetizatoarelor şi anume:

- Oscilator de joasă frecvenţă (LFO) cu diferite tipuri de undă (vezi Glosar – Secţiunea LFO)

- Un filtru multimod: filtru de rejecţie de bandă (Notch), filtru „trece sus” (HP – High Pass) de 12 DB/octavă, filtru de bandă (BP – Band pass), filtru „trece jos” de 12 DB/octavă, (LP – Low Pass), filtru „trece jos” pe 24 DB (vezi capitolul Glosar - Filtre). Acest filtru dispune de posibilitatea de a „urmări” ambitusul semnalului pe care îl prelucrează, aplicarea acestuia fiind făcută direct proporţional – Keyboard tracking prin potenţiometrul Kbd;

- două generatoare de contur (Attack, Decay, Sustain, Release – vezi Glosar – Generatoare de contur - Envelopes):

- Filter Envelope – generator de contur aplicat pe Filtre. Prezintă posibilitatea Keyboard tracking şi inversarea conturului (butonul Inverse)

- Amp Envelope – generator de contur aplicat pe intensitate (Amplitude)

sus


 

Alte posibilităţi de control ale sampler-ului NN-19

NN-19 beneficiază, la fel ca multe dispozitive controlate prin mesaje MIDI, de posibilitatea alocării controller-ilor specifici pentru a modifica (diferenţiat sau nu) valorile unuia sau mai multor parametri diferiţi.

 

Funcţia Portamento poate avea intensitatea dată de potenţiometrul aferent acesteia şi poate beneficia de cele două moduri specifice – legato şi retrig (redeclanşarea sunetului la fiecare apăsare de clapă sau mesaj MIDI NoteOn).

Stereofonia poate avea intensitatea dată de potenţiometrul aferent acesteia şi poate beneficia de trei moduri:

1. Key – în care se schimbă panoramarea Stânga/Dreapta (S/D) în funcţie de schimbarea ambitusului – note grave – stânga complet/note înalte – dreapta complet;

2. Key 2 – în care panoramarea se schimbă ciclic în grupuri de câte 8 clape – clapa 1 stânga complet/clapa 8 dreapta complet;

3. Jump – panoramare alternativă pentru fiecare notă.

Comutatorul Low Bandwith (LO BW) – taie din frecvenţele înalte, care nu se aud pentru a degreva în caz de nevoie, procesorul calculatorului gazdă de calcule prea complexe (de recomandat folosirea acestuia în cazul în care performanţa calculatorului nu este prea mare).

Roata de modulaţie poate controla parametrii listaţi direct sau invers proporţional conform poziţiei potenţiometrelor bipolare alocate acesteia.

Controllerul Velocity poate controla parametrii listaţi direct sau invers proporţional conform poziţiei potenţiometrelor bipolare alocate acestuia.

sus


 

Conexiuni

Dacă întoarcem sampler-ul NN-19 (cu tasta TAB) avem acces la conexiunile pe care le putem realiza cu alte module.

 

Last Updated (Wednesday, 11 January 2012 19:12)