Reason - NN-XT

Panoul principal al sampler-ului NN-XT

Panoul de control al eşantioanelor

Zone

Stratificarea sunetelor în NN-XT

LFO/Filtre/Generatoare de contur

Conexiuni

Samplerul NN-XT

Acesta este un sampler (vezi Glosar – Secţiunea Sampler) care pe lângă funcţia de captare a sunetului acceptă cele mai populare formate de fişiere audio la orice rată şi adâncime de eşantionare:

• Wave (.wav)

• AIFF (.aif)

• SoundFonts (.sf2)

• REX (.rex2, .rex, .rcy)

Are posibilitatea de a folosi modul de redare stratificat al eşantioanelor (layered sound), adică unei singure note i se pot aloca mai multe eşantioane deodată, putându-se realiza sunete complexe.

Redarea stratificată a eşantioanelor poate fi făcută în mod egal (toate eşantioanele deodată la acelaşi nivel) sau diferenţiat, în funcţie de stabilirea parametrului Velocity.

Deasemenea sampler-ul NN-XT poate captura şi edita sumar eşantioanele de sunete.

Acest modul se pretează la realizarea momentelor muzicale în care utilizatorul doreşte să folosească sunete ale instrumentelor acustice sau înregistrări din mediul acustic.

Reason oferă o bibliotecă foarte mare de patch-uri (seturi de sunete şi setări care împreună formează un "ton") pentru NN-XT

Un patch conţine eşantioane de sunete preînregistrate, organizate şi alocate notelor claviaturii pe un ambitus mai mare sau mai mic.

Un eşantion de sunet este alocat unei note (clape) sau unei zone care cuprinde mai multe clape.

Un eşantion are o înălţime originală indiferent dacă acesta conţine înregistrarea unui sunet muzical al unui instrument sau un zgomot.

Acest eşantion va fi alocat unei note (clape) unde se păstrează această înălţime originală – numele notei (clape) alocate va fi root key.

În cazul în care acest eşantion este alocat unei zone de claviatură va exista întotdeauna o singură clapă root key.

Pentru celelalte clape sistemul va face automat transpoziţia electronică a eşantionului sonor astfel încât să respecte intervalul format de la root key.

Dacă în NN-XT este încărcat doar un eşantion, root key va fi alocată automat notei Do central (C3), iar în cazul în care nu se specifică nimic, zona aferentă acestui eşantion este întreaga claviatură.

De exemplu dacă dorim ca sunetul Do central al unei trompete să fie încărcate în NN-XT acesta va fi alocat clapei Do central în mod automat.

Apare o problemă în cazul în care dorim să realizăm pasaje muzicale întinse pe un ambitus larg având doar acest eşantion, pentru că la o distanţă de octavă indiferent de direcţie, înregistrarea trompetei va suna nu numai nenatural ci nerecognoscibil.

De aceea e nevoie ca un instrument să fie înregistrat în mai multe eşantioane ale ambitusul instrumentului acustic alocate unor zone mici ale claviaturii în NN-XT.

Totodată, sampler-ul NN-XT permite înregistrarea mai multor eşantioane ale aceluiaşi instrument în diferite nuanţe, cu diferite intensităţi de atac şi tehnici de atac, putându-se realiza patch-uri consistente din punct de vedere al dinamicii şi expresivităţii.

sus


 

Panoul principal al sampler-ului NN-XT

 

Acest panou permite încărcarea şi salvarea patch-urilor precum şi stabilirea principalilor parametri:

- Nivelul frecvenţei de tăiere şi de rezonanţă a filtrului;

- Atacul, căderea şi stingerea generatorului de contur al intensităţii;

- Căderea generatorului de contur al Modularei.

Cu ajutorul comutatorului de pliere/depliere al panoului de control al eşantioanelor se obţine accesul la editorul sampler-ului NN-XT.

sus


 

Panoul de control al eşantioanelor

Elementele acestui panou pot fi vizualizate în imaginea de mai jos:

 

Principalul element al panoului de control este editorul zonelor de claviatură:

 

În imaginea de mai sus sunt explicate funcţiile potenţiometrelor şi selectoarelor prezente.

Se pot încărca eşantioane sonore cu ajutorul navigatorului sau se pot înregistra altele noi cu butonul de înregistrare.

Acestor eşantioane li se poate aloca o zonă de claviatură în trei moduri:

- prin utilizarea comutatorului de selectare a zonelor prin intermediul unui MIDI controller (în acest caz se apasă clapele dorite pe MIDI controller pentru a se stabili limitele zonei);

- prin folosirea potenţiometrelor LO KEY şi HI KEY

- prin mutarea cu mouse-ului a manipulatoarele aferenteindicatorilor zonă claviatură.

Acordajul "brut" al unui eşantion se poate realiza cu potenţiometrul de stabilire a acordajului cu +/- o jumătate de semiton.

Stabilirea root key-ului se face cu ajutorul potenţiometrului de stabilire root key după selectarea eşantionului dorit.

Comutatorul de verificare solo a eşantionului selectat permite ascultarea acestuia pe întregul ambitus al claviaturii cu scopul găsirii root key-ului adecvat (pentru a ceasta se dezactivează obligatoriu comutatorul de selectare a zonelor prin intermediul unui MIDI controller).

Eşantionului selectat i se poate stabili poziţia de începere şi terminare din interiorul formei de undă a acestuia cu potenţiometrul Start şi End (acest procedeu poate genera lucruri foarte interesante şi poate fi folosit în mod creativ).

Selectorul de stabilire a modului buclă a eşantionului selectat permite selectarea modului în care eşantionul selectat va fi redat în buclă şi are următoarele opţiuni:

FW – eşantionul va fi redat de la început (stabilit de potenţiometrul Start) la sfârşit (stabilit de potenţiometrul End) o singură dată;

FW-LOOP – eşantionul va fi redat de la început (stabilit de potenţiometrul Start) la sfârşit (stabilit de potenţiometrul End) – ciclic;

FW-BW – eşantionul va fi redat de la început (stabilit de potenţiometrul Start) la sfârşit (stabilit de potenţiometrul End), apoi în direcţie inversă – ciclic;

FW-SUS – eşantionul va fi redat de la început (stabilit de potenţiometrul Start), apoi va intra în bucla formată de limitele Loop StartLoop End până la întreruperea notei din claviatura MIDI sau cu mesajul MIDI – NoteOff, când va fi redată şi cu sfârşitul formei de undă a acestuia (stabilit de potenţiometrul End);

BW – eşantionul va fi redat de la sfârşit (stabilit de potenţiometrul End) la început (stabilit de potenţiometrul Start), o singură dată.

Selectorul funcţiei Alternate permite activarea acesteia. Această funcţie permite folosirea alternativă a mai multor eşantioane de sunet pe aceeaşi notă repetată pentru o imitarea mai realistă, în special a intrumentelor de percuţie.

Pentru aceasta trebuie alocate eşantioanelor dorite zone de claviatură care să se suprapună complet sau parţial, şi, după selectarea tuturor acestor zone se activează funcţia Alternate cu comutatorul ALT.

sus


 

Zone

Editorul zonelor de claviatură permite crearea şi organizarea zonelor.

Zonele sunt create automat pentru fiecare din eşantioanele selectate.

Se pot crea zone goale care sa nu conţină niciun eşantion, prin selectarea Add Zone din meniul Edit.

În aceste zone goale se pot introduce eşantioane prin

Gruparea zonelor se face prin selectarea acestora apoi selectarea Group Selected Zones din meniul Edit.

Gruparea zonelor e foarte folositoare pentru atribuirea rapidă a unor parametri tuturor zonelor conţinute.

sus


 

Stratificarea sunetelor în NN-XT

Sampler-ul NN-XT permite stratificarea eşantioanelor încărcate în aşa fel încât să poate fi redate în mai multe moduri în funcţie de forţa cu care utilizatorul apasă clapele controller-ului MIDI (Velocity)

Fiecare zonă de claviatură (şi eşantion) poate avea propriile limite ale valorii velocity care se pot stabili du potenţiometrele LO VEL şi HI VEL

Se pot folosi aceste valori pentru a se stabili în ce mod sunt redate eşantioanele care formează straturile sunetului.

Zone cu valori diferite şi nesuprapuse ale parametrului Velocity

Putem avea (ca exemplu) trei zone de claviatură cu aceleaşi limite do-central şi do2, fiecare având alt eşantion sonor.

Putem stabili ca fiecare zonă să aibă valori diferite şi nesuprapuse ale parametrului Velocity.

- Zona 1 – valoare Velocity 0- 40

- Zona 2 – valoare Velocity 41-90

- Zona 3 – valoare Velocity 91-127

În acest mod, în momentul în care forţa de apăsare părăseşte limitele valorilor zonei 1 şi întră în limitele de valori ale celeilalte zone (2) se va auzi doar eşantionul zonei 2 şi aşa mai departe.

Zone cu valori diferite şi suprapuse parţial ale parametrului Velocity

Putem avea (ca exemplu) trei zone de claviatură cu aceleaşi limite do-central şi do2, fiecare având alt eşantion sonor.

Putem stabili ca fiecare zonă să aibă valori diferite şi suprapuse ale parametrului Velocity.

- Zona 1 – valoare Velocity 0- 60

- Zona 2 – valoare Velocity 40-90

- Zona 3 – valoare Velocity 80-127

În acest mod, în momentul în care forţa de apăsare se află atât în limitele valorilor zonei 1 cât şi în limitele valorii zonei 2 se vor auzi atât eşantionul zonei 1 cât şi cel al zonei 2 şi aşa mai departe.

Zone cu valori diferite şi suprapuse ale parametrului Velocity – Crossfading

Prin crossfading se pot face treceri line dintre eşantioanele zonelor suprapuse, prin controlul dat de parametrul Velocity.

Putem avea (ca exemplu) două zone de claviatură cu aceleaşi limite do-central şi do2, fiecare având alt eşantion sonor.

Putem stabili ca fiecare zonă să aibă valori egale ale limitelor parametrului Velocity – de la 1 la 127

Stabilim fiecărei zone valori Fade In şi Fade Out cu potenţiometrele aferente:

- Zona 1 – valoare Fade out 50

- Zona 2 – valoare Fade in 90

În acest mod, zona 1 va fi auzită la intensitate maximă dacă se cântă până la 50 valoare Velocity şi în momentul în care se depăşeşte această valoare, zona 1 se va auzi tot mai încet.

Zona 2 se va auzi tot mai tare până se atinge valoarea Velocity 90, iar după depăşirea acesteia se va auzi la nivel maxim.

Un alt exemplu de folosire a crossfade-ului este acesta:

Două zone cu valori diferite şi suprapuse ale parametrului Velocity:

- Zona 1 – valoare Velocity 0- 127

- Zona 2 – valoare Velocity 80-127

Zona 1 – fără cross fade (Fade In – off şi Fade out - off)

Zona 2 – valoare Fade in -  110

În acest mod zona 1 se va auzi tot timpul, indiferent de valoarea Velocity, iar zona 2 se va auzi tot mai tare de la valoarea Velocity – 80, urmând a atinge intensitatea maximă la valoarea Velocity - 110.

Funcţia de Crossfade poate fi făcută şi automat de Reason în sampler-ul NN-XT prin selectarea zonelor care se suprapun (indiferent de numărul lor) şi selectarea Create Velocity Crossfade din meniul Edit.

 

sus


LFO/Filtre/Generatoare de contur

Sampler-ul NN-XT beneficiază de posibilitatea de a fi utilizate şi unele elemente specifice sintetizatoarelor şi anume:

Două Oscilatoare de joasă frecvenţă (LFO) cu diferite tipuri de undă (vezi Glosar – Secţiunea LFO) şi diferiţi parametri controlaţi:

LFO1 – forme de undă: triunghiulară, dinţi de fierăstrău, dinţi de fierăstrăun inversaţi, pătrată, aleator sinusoidală pătrată şi aleator sinusoidală, cu destinaţia: înălţimea, filtrarea şi nivelul zonei sau grupului selectat.

LFO2 – o singură formă de undă – triunghiulară şi destinaţia – panoramare şi înălţimea zonei sau grupului selectat.

Un filtru multimod:

- filtru de rejecţie de bandă (Notch)

- filtru „trece sus” (HP – High Pass) de 12 DB/octavă

- filtru de bandă (BP – Band pass)

- filtru „trece jos” de 12 DB/octavă (LP – Low Pass)

- filtru „trece jos” pe 24 DB (LP 24)

Acest filtru dispune de posibilitatea de a „urmări” ambitusul semnalului pe care îl prelucrează, aplicarea acestuia fiind făcută direct proporţional – Keyboard tracking prin potenţiometrul Kbd;

Două generatoare de contur (Attack, Decay, Sustain, Release – vezi Glosar – Generatoare de contur - Envelopes):

- Mod Envelope – generator de contur aplicat pe Modulare. Prezintă posibilitatea Keyboard tracking şi inversarea conturului (butonul Inverse)

- Amp Envelope – generator de contur aplicat pe intensitate (Amplitude)

sus


 

Conexiuni

Dacă întoarcem sampler-ul NN-XT (cu tasta TAB) avem acces la conexiunile pe care le putem realiza cu alte module.

Pe lângă NN-XT are 8 ieşiri stereo, fapt care-i conferă posibilitatea de a trimite unui mixer în mod diferenţiat eşantioanele pentru a fi procesate diferit.

sus

 

Last Updated (Wednesday, 11 January 2012 19:12)