Sibelius - Creare partitură nouă

 CREAREA UNUI FIŞIER PARTITURĂ NOU

Orice partitură nouă este conţinută într-un fişier specific programului Sibelius . De aceea pe parcursul acestor module de studiu sunt amintite ca „fişier partitură”. Fişierele specifice programului Sibelius au extensia  sib. (de exemplu vals.sib este un fişier care conţine partitura unui vals). Fişierele programului Sibelius conţin pe lângă partitura generală şi ştimele instrumentelor. Despre aceasta vom vorbi în  dedicată acestor noţiuni.

Pentru a genera un fişier partitură nou, selectăm din meniul <File> elementul [New], sau apelăm la scurtătura cu ajutorul tastelor Ctrl+N. Aceasta deschide o fereastră nouă cu care stabilim caracteristicile noii partituri.

Description: Description: Description: F:\! Work\!       MIDAS\site\Sibelius\SIBELIUS_files\image025.gif

În partea stângă a acestei ferestre se găsesc şabloane (Manuscript Paper). În exemplul de faţă este selectat Blank  - un şablon de partitură fără instrumente, acestea urmând a fi introduse cu butonul Add instruments.

Page size – se referă la mărimea paginii

Portrait / Landscape – se referă la poziţionarea paginii „culcat” / „în picioare”

După selectarea opţiunilor necesare, click Next, iar la interogarea ce urmează, click Yes, urmând a se deschide o nouă fereastră foarte importantă: Instruments and staves.

Description: Description: Description: F:\! Work\!       MIDAS\site\Sibelius\SIBELIUS_files\image026.gif

Choose from – se referă la clasele de instrumente în funţie de genul muzical.

Family – se referă la tipurile de  instrumente.

Instrument – se referă la instrumentele tipului selectat.

Staves in score – arată ce instrumente au fost introduse deja în partitură. Butonul Add to score – introduce instrumente în partitură. Butonul Delete from score – şterge instrumentele selectate în Staves in score.

Butoanele de sub Move: Up / Down mută instrumentele selectate în Staves in score deasupra / dedesuptul celorlalte. În cazul exemplului de mai sus Violin 1 (b) poate fi mutată deasupra instrumentului Violin 1 (a) cu butonul Up.

Butoanele de sub Extra staff: Above / Bellow creează portative noi, deasupra/dedesuptul instrumentului selectat în Staves in score, rezultatul fiind un instrument ce are două portative, util în cazul unei partituri de orchestră ce are Fl. 1 şi Fl. 2., Ob. 1 şi Ob. 2, ş.a.

După selectarea opţiunilor dorite, click Ok pentru a trece la următoarea fereastră de opţiuni.

Description: Description: Description: F:\! Work\!       MIDAS\site\Sibelius\SIBELIUS_files\image027.gif

Fereastra House Style se referă la şabloane de formatare a partiturii conform unor seturi de reguli automate stabilite de meniul <House Style>. De aici se pot stabili foarte rapid cum să arate partitura. De exemplu cu şablonul de reguli Jazz inkpen, partitura are aspectul unei lucrări scrise cu mâna. În partea dreaptă a acestei ferestrei se poate vedea o mostră a partiturii.

După selectarea opţiunilor dorite, click Next pentru a trece la următoarea fereastră de opţiuni.

 

Description: Description: Description: F:\! Work\!       MIDAS\site\Sibelius\SIBELIUS_files\image028.gif

Fereastra Time signature and tempo  se referă la stabilirea indicaţiei de măsură şi a indicaţiei de tempo şi metronomice a partiturii. Pentru indicaţia de măsură, vezi [Time signature]

Tempo text – din meniul derulant se poate alege indicaţia de tempo dorită sau, în cazul în care ea nu există, poate fi scrisă.

Metronome mark – prin bifarea acestei opţiuni se poate alege din meniul derulant, (ce se va activa la bifare) durata, iar  timpul va putea fi scris în caseta de după semnul egal.

După selectarea opţiunilor dorite, click Next pentru a trece la următoarea fereastră de opţiuni.

Description: Description: Description: F:\! Work\!       MIDAS\site\Sibelius\SIBELIUS_files\image029.gif

Fereastra Key signature se referă la stabilirea armurii tonalităţii partiturii. Pentru explicaţii mai detaliate, vezi [Key signature]

După selectarea opţiunilor dorite, click Next pentru a trece la următoarea fereastră de opţiuni.

Description: Description: Description: F:\! Work\!       MIDAS\site\Sibelius\SIBELIUS_files\image030.gif

Fereastra Score Info se referă la Informaţii asupra partiturii, care vor apărea la începutul lucrării şi vor însoţi fişierul în mod electronic. Aceste informaţii se vor introduce în casetele corespunzătoare: Title – titlul lucrării, Composer / Songwriter – compozitor / cantautor, Lyricist – Versuri de ... , Copyright – Drepturile de autor.

Create title page – crează o pagină de titlu fără portative, informaţiile de mai sus.

După selectarea opţiunilor dorite, click Finish. Va fi generată o partitură cu 5 măsuri goale, având toate caracteristicile pe care le-aţi selectat.