Sibelius - Introducerea Notelor

INTRODUCEREA NOTELOR

Cea mai uşoară dar şi cea mai lentă metodă de introdus notele este cea care implică folosirea exclusivă a mouse-ului. Pentru aceasta se selectează cu mouse-ul în Keypad primul model de tastatură. Click pe durata dorită apoi deplasaţi mouse-ul către portativ. Veţi remarca culoarea cursorului mouse-ului schimbatăă din alb în albastru. Aceasta înseamnă că mouse-ul este „încărcat”[1] cu valoarea de notă selectată mai înainte din Keypad. În acest caz, oriunde daţi click pe portativ, va fi pusă o notă de valoarea selectată în prealabil. Pentru a uşura introducerea notelor în acest mod, programul Sibelius afişează „note fantomă” de culoare gri de fiecare dată când vă apropiaţi cu cursorul de portativ, pentru a failita găsirea înălţimii dorite.

Durată selectatăNotă fantomă

Pentru introducerea pauzelor se selectează tasta pauză, apoi durata dorită. În cazul în care nota pe care vrem să o introducem are anumite caracteristici (staccato, accent, tenuto, punct etc.), acestea se selectează imediat după selectarea duratei notei. De exemplu, dacă dorim să introducem o optime cu punct şi accent, selectăm optimea, punctul, accentul şi legato-ul. Keypad-ul ar trebui să arate în felul următor:

A doua metodă, ceva mai rapidă, implică şi folosirea tastaturii numerice. Mâna stângă stă deasupra tastaturii numerice, iar mâna dreaptă pe mouse. Cu tastatura numerică selectăm mult mai rapid duratele sau caracteristicile notelor, mouse-ul fiind folosit în acest caz doar la introducerea înălţimilor.

Schimbarea modelelor de tastatură virtuală se fac tot cu mâna stângă prin folosirea tastelor funcţionale F8, F9, F10, F11 şi F12.

De exemplu, dacă dorim să introducem o optime cu punct, accent şi coroană, apăsăm pe tastatura numerică următoarele taste 3 – pentru a selecta optimea, punct pentru a selecta punctul, / pentru a selecta accentul, apoi tasta funcţională F11 pentru a schimba modelul tastaturii virtuale şi 1 pentru a selecta coroana. Primul model de Keypad ar trebui să arate în felul următor:

iar cel de-al doilea:

Ca regulă de aur, pentru orice element nou pe care vrem să-l introducem nu trebuie să fie nimic selectat pe ecran, iar mouse-ul trebuie să fie „descărcat”. În caz contrar, toate caracteristicile pe care le selectăm vor fi aplicate automat la obiectul selectat în acel moment. De exemplu dacă dorim să creăm o optime cu staccato, dacă înainte avem selectată o doime, în momentul în care alegem din Keypad optimea şi staccato-ul, vom constata că doimea care rămăsese selectată s-a transformat într-o optime cu staccato.

Cea mai rapidă metodă de introducere a notelor în cazul în care nu există o claviatură MIDI, este cea în care e folosită intensiv tastatura, iar mouse-ul foarte puţin.

În acest caz, mâna dreaptă este cea care stă deasupra tastelor numerice şi din când în când foloseşte mouse-ul, iar mâna dreaptă introduce înălţimile notelor folosind notaţia alfabetică engleză: A = La, B = Si, C = Do, D = Re, E= Mi, F = Fa, G = Sol

Pentru următorul şir vom face următoarele:

Click pe prima pauză a portativului, sau a măsurii unde doriţi să introduceţi această scară muzicală, (în caz că doriţi ca aceasta să înceapă de pe alt timp al măsurii, creaţi pauzele necesare, apoi click pe pauza corespunzătoare începutului), apoi cu mâna dreaptă apăsaţi tasta 2 pentru a selecta 16-mile ca durate, apoi cu mâna stângă apăsaţi în ordine c, d,e,f,g,a,b,c (adică ).

De reţinut! Întotdeauna următoarea notă este pusă la cel mai mic interval faţă de precedenta.

Pentru a introduce un Do central, doime, după acest şir va trebui în continuare să selectăm pauza ce urmează şirului, apoi apăsăm pe tastatura numerică pe tasta 5 pentru a alege doimea ca durată iar apoi pe tasta c, pentru a introduce înălţimea, şi vom constata că a apărut un Do1. Pentru a-l muta la octava inferioară unde dorim să apară, vom folosi combinaţia de taste Ctrl+săgeată direcţională jos.

De reţinut! Pentru a muta la octavă o notă sau un pasaj muzical selectat în prealabil, folosim combinaţiile de taste Ctrl+săgeată direcţională jos, pentru mutarea la octava inferioară sau, Ctrl+săgeată direcţională sus pentru mutarea la octava superioară.

 

Pentru realizarea acordurilor se introduce nota cea mai de jos a acordului (cu durata aferentă) iar apoi ţinându-se apăsată tasta Shift se introduc pe rând celelalte înălţimi ale acordului. De exemplu pentru acordul do-mi-sol se introduce do cu tasta c, apoi cu Shift apăsat, tastele e şi g.

În cazul în care este folosită şi o claviatură MIDI, Programul Sibelius pune la dispoziţie două moduri de scriere. Primul mod, numit Step Time implică folosirea tastaturii numerice pentru introducerea duratelor şi a claviaturii MIDI pentru introducerea foarte rapidă a înălţimilor. Metoda seamănă cu cea descrisă în 8, doar că în loc de introducerea alfabetică a înălţimilor se folosesc clapele claviaturii MIDI. Se recomandă poziţionarea claviaturii MIDI deasupra tastaturii calculatorului şi a mouse-ului, din motive ergonomice.

 

 

O modalitate de a introduce notele în unele pasaje izoritmice este oferită de funcţia Re-input Pitches. Această funcţie face posibilă reintroducerea înălţimilor unui pasaj copiat, fiind recomandată folosirea ei în special în cazul pasajelor izoritmice.

Pentru aceasta selectăm prima notă a pasajului, apoi click pe funcţia [Re-input Pitches] din meniul <Notes> (sau combinaţia de taste Ctrl+Shift+I). În momentul în care apare o bară punctată înaintea notei selectate putem reintroduce înălţimile, fără a fi afectat ritmul.

 

Programul Sibelius permite introducerea notelor şi prin înregistrarea în timp real a unei claviaturi MIDI. Pentru aceasta se dă click pe pauza de unde se doreşte începerea înregistrării şi se apasă pe butonul Flexi-time Input de pe Bara de redare sau combinaţia de taste Ctrl+Shift+F pentru a începe înregistrarea. Pentru oprirea înregistrării apăsăm tasta Space.


Parametrii înregistrării pot fi modificaţi din meniul <Notes> comanda Flexi-time Options care deschide următoarea fereastră:

Flexi-time – Flexibility of tempo – se referă la flexibilitatea cu care Sibelius interpretează micile fluctuaţii de tempo din timpul introducerii notelor în timp real.

Introduction – se referă la numărul de măsuri de introducere înaintea începerii înregistrării.

Voices – Rectord ito multiple voices – se referă la posibilitate înregistrării pe mai multe voci. În cazul bifării acestei opţiuni Sibelius va despărţi automat materialul muzical cântat la tastatura MIDI în două sau mai multe voci.

Record into one voice – Vocea în care va fi înregistrat materialul muzical cântat la tastatura MIDI.

Existing music – Replace/Overdub – Modul în care este facută înregistrarea: Înlocuire/Suprapunere.