Sibelius - Aăugarea Instrumentelor

ADĂUGAREA SAU ŞTERGEREA INSTRMENTELOR

În programul Sibelius fiecare portativ este considerat, în general, un instrument. Excepţie fac instrumentele cu două portative (pianul , clavecinul etc.) sau instrumentele care au portative adăugate - ossia.

Adăugarea instrumentelor în partitură se poate face la crearea fişierului partitură sau pe parcurs prin alegerea opţiunii [Instruments and staves] din meniul <Layout>  sau shortcut tasta I apoi din fereastra Instruments and staves vom selecta opţiunile care ne interesează:

Description: Description: Description: F:\! Work\!             MIDAS\site\Sibelius\SIBELIUS_files\image046.jpg

Choose from – se referă la clasele de instrumente în funţie de genul muzical.

Family – se referă la tipurile de  instrumente.

Instrument – se referă la instrumentele tipului selectat.

Staves in score – arată ce instrumente au fost introduse deja în partitură. Butonul Add to score – introduce instrumente în partitură. Butonul Delete from score – şterge instrumentele selectate în Staves in score.

Butoanele de sub Move: Up / Down mută instrumentele selectate în Staves in score deasupra / dedesuptul celorlalte.

Butoanele de sub Extra staff: Above / Bellow creează portative noi, deasupra/dedesuptul instrumentului selectat în Staves in score, rezultatul fiind un instrument ce are două portative, util în cazul unei partituri de orchestră ce are Fl. 1 şi Fl. 2., Ob. 1 şi Ob. 2, ş.a.

Aceste modificări se pot realiza în orice moment.