Sibelius - Operaţiuni cu sistemele de portative

OPERAŢIUNI CU SISTEMELE DE PORTATIVE

 

Se pot efectua o serie de operaţiuni cu sistemele[2].

Cele mai importante operaţiuni sunt întreruperea sistemului cu trecerea măsurilor pe rândul de mai jos, întreruperea sistemului cu trecerea măsurilor pe pagina următoare, adunarea unui număr de măsuri într-un singur sistem, adunarea mai multor măsuri într-o singură pagină, împărţirea sistemului în două părţi.

Întreruperea sistemului trecerea măsurilor pe rândul de mai jos

În unele situaţii suntem nevoiţi ca sistemul să se termine într-un anumit loc, iar măsurile următoare să fie împinse mai jos cu un rând. Pentru aceasta, click pe bara de măsură unde dorim să fie întrerupt acel sistem pentru a o selecta. Bara de măsură se va colora în albastru. Apoi click pe opţiunea [Break – System break] din meniul <Layout> sau shortcut tasta Enter de lângă tastele cu litere. Rezultat: toate măsurile aflate după bara de măsură selectată vor trece în următorul rând.

Întreruperea sistemului cu trecerea măsurilor pe pagina următoare

În unele situaţii suntem nevoiţi ca sistemul să se termine într-un anumit loc, iar măsurile următoare să fie împinse pe pagina următoare. Pentru aceasta, click pe bara de măsură unde dorim să fie întrerupt acel sistem pentru a o selecta. Bara de măsură se va colora în albastru. Apoi click pe opţiunea [Break – Page break] din meniul <Layout> sau combinaţia de taste Ctrl + Enter de lângă tastele cu litere. Rezultat: toate măsurile aflate după bara de măsură selectată vor trece în pagina următoare.

Adunarea unui număr de măsuri într-un singur sistem

Pentru aceasta se selectează măsurile dorite, apoi click pe opţiunea [make into system] meniul <Layout / Format> Se poate folosi şi combinaţia de taste (Alt + Shift + M).

Adunarea mai multor măsuri într-o singură pagină

Pentru aceasta se selectează măsurile dorite, apoi click pe opţiunea [make into page] meniul <Layout / Format> Se poate folosi şi combinaţia de taste (Ctrl +Alt + Shift + M).

Împărţirea sistemului în două părţi

Pentru aceasta vom selecta bara de măsură unde dorim să fie întrerupt sistemul apoi din meniul <Layout>alegem opţiunea [Break – Split system]. Rezultatul se poate vedea în exemplul următor:

Înainte:

Description: Description: Description: F:\! Work\!       MIDAS\site\Sibelius\SIBELIUS_files\image047.jpg

După:

Description: Description: Description: F:\! Work\!       MIDAS\site\Sibelius\SIBELIUS_files\image048.jpg