Sibelius - Introducerea textului

INTRODUCEREA TEXTULUI

Elementele de text sunt de mai multe feluri. Nu le vom menţiona aici pe toate, doar pe cele mai importante :

l  Text de expresie (shortcut Ctrl+E)

l  Text referitor la o anume tehnică (shortcut Ctrl+T)

l  Versurile unei melodii (shortcut Ctrl+L – strofa I şi Ctrl+Shift+L – strofa a II-a)

l  Titlul lucrării

l  Tempo-ul lucrării

Orice element de text se poate plasa prin metoda clasică – prin alegerea acestuia din meniu şi click pe locul dorit, sau prin preselectarea notei deasupra sau dedesuptul notei unde dorim să apară şi alegerea acestuia din meniu (sau efectuarea short-cut-ului aferent).

Formatul oricărui element de text se poate modifica în meniul <House style>[Edit text style]. Pentru informaţii mai detaliate, vezi explicaţiile meniului <House style>.

Elementele de  text de expresie sunt plasate sub portativ şi sunt notate din oficiu cu litere italice (înclinate) şi cuprind inclusiv indicaţiile de dinamică piano, forte, mezzo-forte etc., scrise cu simboluri speciale ce pot fi introduse în felul următor: click pe nota sub care se doreşte să apară, apoi <Create>[Text-Expression] (sau shortcut Ctrl+E); în locul unde cursorul se execută click cu butonul drept, având ca rezultat apariţia unui panou cu mai multe simboluri printre care şi cele de dinamică. Se pot remarca şi short-cut-urile aferente acestora.

Elementele de  text referitoare la o anume tehnică sunt plasate deasupra portativului şi sunt notate cu litere normale. Simbolurile speciale se introduc la fel ca şi la elementele de text de expresie.

 

 

Versurile  plasate sub note se introduc prin selectarea notei de unde începe versul, apoi click <Create>[Text- Lyrics line 1] sau shortcut Ctrl+L – strofa I şi Ctrl+Shift+L – strofa a II-a. Există două cazuri de depărţire în silabe:

1.      Description: Description: Description: F:\! Work\!       MIDAS\site\Sibelius\SIBELIUS_files\image049.jpg  În acest caz versurile sunt monosilabice. Se introduce prima silabă, saltul la următoarea notă se realizează prin apăsarea tastei Space. În cazul ultimelor două note legate din exemplu, apăsarea tastei Space determină apariţia liniei de continuare a vocalei.

2.      Description: Description: Description: F:\! Work\!       MIDAS\site\Sibelius\SIBELIUS_files\image050.jpg În acest caz cuvântul e distribuit mai multor note, linia despărţitoare apărând prin apăsarea tastei linie (–) . În cazul în care apare o melismă sub care e nevoie de mai multe liniuţe de despărţire echidistante, la fel ca în exemplul de mai sus, se va apăsa tasta linie (–) până la nota pe care se finalizează melisma.

Există un caz particular, foarte des întâlnit în limba română, apariţia cratimei într-un cuvânt monosilabic. Deoarece la introducerea versurilor, apăsarea tastei linie (–) cursorul va sări automat sub următoarea notă, pentru realizarea cratimei se va apăsa combinaţia Ctrl + tasta linie () .

Titlul lucrării şi compozitorul lucrării se introduc prin click <Create>[Text-Title] sau <Create>[Text-Composer], apoi click desupra portativului unde dorim să apară.

Tempo-ul lucrării se introduce prin click <Create>[Text-Tempo] sau shortcut Alt+T, apoi click deasupra măsurii unde se doreşte să apară. La fel ca şi în cazul textului de expresie sau de elemente  referitoare la o anume tehnică, prin click cu butonul drept al mouse-ului se va deschide un panou ce conţine mai multe tempo-uri predefinite, inclusiv a duratelor (pătrimi, optimi, şasiprezecimi etc.) utile în indicaţiile metronomice. Pentru aceste indicaţii metronomice există în meniul <Create> un element special - [Text-Metronome mark], acesta fiind după părerea noastră redundant, singura diferenţă de textul folosit la [Text-Tempo] fiind folosirea caracterelor simple în loc de caractere aldine (Bold).