Sibelius - Introducerea măsurilor noi

INTRODUCEREA MĂSURILOR NOI

 

Programul Sibelius permite introducerea unui număr infinit de măsuri atât la începutul cât şi pe parcursul editării unei partituri. Pentru aceasta vom alege din meniul <Create> şi opţiunea [Bar] unul din următoarele elemente :

Description: Description: Description: F:\! Work\!       MIDAS\site\Sibelius\SIBELIUS_files\image070.gif

At end – va fi creată o măsură la sfârşitul partiturii (combinaţie de taste Ctrl+B);

Single – va fi creată o măsură ce va fi plasată în locul unde vom da click (combinaţie de taste Ctrl+Shift+B);

Other – (combinaţie de taste Alt+B)va fi creată o măsură sau mai multe având următoarele opţiuni:

Description: Description: Description: F:\! Work\!       MIDAS\site\Sibelius\SIBELIUS_files\image071.gif

Number of bars – câte măsuri vor fi create;

Same as time signature – măsuri cu aceeaşi indicaţie de măsură;

Irregular – măsură cu număr de timpi excepţional indicaţiei de măsură. Numărul de timpi poate fi ales din meniul derulant.