Sibelius - Bare de măsură

BARE DE MĂSURĂ

Barele de măsură se plasează cu click pe locul dorit, sau prin preselectarea barei de măsură ce se vrea a fi schimbată, apoi alegerea tipului dorit din <Create>[Barline].

Description: Description: Description: F:\! Work\!             MIDAS\site\Sibelius\SIBELIUS_files\image072.gif

Start / End Repeatbară de început / sfârşit de repetiţie;

Doublebară dublă simplă;

Dashedbară punctată;

Finalbară dublă finală;

Invisiblebară invizibilă;

Normalbară de măsură normală;

Tick – marcaj de bară de măsură

Short bară de măsură scurtă (pe spaţiile 2 şi 3 ale portativului)

Between staves bară de măsură plasată între portativele unui sistem