SIbelius - Exportarea grafică

EXPORTAREA UNEI PARTITURI ÎN FORMAT GRAFIC

 

În multe cazuri, avem nevoie ca o partitură sau un pasaj muzical să fie exportat în format de fişier grafic, pentru a fi introdus în alte aplicaţii. De exemplu în cadrul unui text într-un editor de text, sau în cadrul unui site web.

Pentru aceasta există două posibilităţi.

Prima posibilitate constă în alegerea din meniul <Edit> a opţiunii [Export Graphics].care va deschide următoarea fereastră:

Description: Description: Description: F:\! Work\!             MIDAS\site\Sibelius\SIBELIUS_files\image075.gif

Din această fereastră se pot exporta paginile unei partituri în cele mai uzuale 4 formate grafice (Program/Format): eps, bmp, ems şi tif.

Se pot exporta toate paginile unei partituri sau doar anumite pagini din paritură: All sau Pages. În cel de-al doilea caz, se introduc numerele paginilor dorite, separate de virgula (1,3,5,6,8) sau linie în cazul paginilor consecutive (1-5).

Folder – Filename – se referă la numele fişierelor grafice rezultate

Save to folder – se referă la folderul unde vor fisalvate fisierele grafice rezultate

Create folder – bifarea acestei opţiuni implică creerea unui folder nou cu numele ales în casetă, în care se vor salva fişierele grafice rezultate.

Size – Dots per inch – rezoluţia fişierului grafic rezultat (recomandat 300 DPI)

Adjust size to impove staves – opţiune de reduce sau măreşte DPI pentur a îmbunătăţi liniile portativului

Use smallest bounding box – opţiune care daca nu este bifată va rezulta un fişier grafic ce conţine întreaga pagină  cu toate spaţiile albe de sus/jos/dreapta/stânga portativelor. Bifarea acestei opţiuni rezultă un fişier grafic ce conţine doar portativele paginii fără spaţiile albe.

Options – Mononchrome – prin bifarea acestei opţiuni rezultă fişiere alb/negru pe doi biţi, mărimea lor fiind foarte mică (recomandat).

 

Cu cea de-a doua posibilitate se pot selecta pasajele dorite şi exportate prin copiere în Clipboard şi lipire în programul dorit. Pentru aceasta se alege din meniul <Edit> opţiunea [Select ‚ Slect Graphic] sau combinaţia de taste Alt + G. În momentul selectării acestei unelte de export grafic, cursorul se transformă într-o cruce cu care vom selecta pasajul dorit. În cazul în care greşim selectarea putem să o ajustăm de la punctele de control. După realizarea selectării o vom copia în Clipboard cu combinaţia de taste Ctrl+C, apoi vom accesa programul în care dorim să introducem pasajul muzical. Acolo cu combinaţia de taste Ctrl+V vom insera exemplul muzical.