Sibelius - Meniul File

MENIUL <FILE>

[New] – Fişier nou (partitură nouă)

Description: F:\! Work\!       MIDAS\site\Sibelius\SIBELIUS_files\image076.gif

În partea stângă a acestei ferestre se găsesc şabloane (Manuscript Paper). În exemplul de faţă este selectat Blank  - un şablon de partitură fără instrumente, acestea urmând a fi introduse cu butonul Add instruments.

Page size – se referă la mărimea paginii

Portrait / Landscape – se referă la poziţionarea paginii „culcat” / „în picioare”

După selectarea opţiunilor necesare, click Next, iar la interogarea ce urmează, click Yes, urmând a se deschide o nouă fereastră foarte importantă: Instruments and staves.

Description: F:\! Work\!       MIDAS\site\Sibelius\SIBELIUS_files\image077.gif

Choose from – se referă la clasele de instrumente în funţie de genul muzical.

Family – se referă la tipurile de  instrumente.

Instrument – se referă la instrumentele tipului selectat.

Staves in score – arată ce instrumente au fost introduse deja în partitură. Butonul Add to score – introduce instrumente în partitură. Butonul Delete from score – şterge instrumentele selectate în Staves in score.

Butoanele de sub Move: Up / Down mută instrumentele selectate în Staves in score deasupra / dedesuptul celorlalte. În cazul exemplului de mai sus Violin 1 (b) poate fi mutată deasupra instrumentului Violin 1 (a) cu butonul Up.

Butoanele de sub Extra staff: Above / Bellow creează portative noi, deasupra/dedesuptul instrumentului selectat în Staves in score, rezultatul fiind un instrument ce are două portative, util în cazul unei partituri de orchestră ce are Fl. 1 şi Fl. 2., Ob. 1 şi Ob. 2, ş.a.

După selectarea opţiunilor dorite, click Ok pentru a trece la următoarea fereastră de opţiuni.

Description: F:\! Work\!       MIDAS\site\Sibelius\SIBELIUS_files\image078.gif

Fereastra House Style se referă la şabloane de formatare a partiturii conform unor seturi de reguli automate stabilite de meniul <House Style>. De aici se pot stabili foarte rapid cum să arate partitura. De exemplu cu şablonul de reguli Jazz inkpen, partitura are aspectul unei lucrări scrise cu mâna. În partea dreaptă a acestei ferestrei se poate vedea o mostră a partiturii.

După selectarea opţiunilor dorite, click Next pentru a trece la următoarea fereastră de opţiuni.

Description: F:\! Work\!       MIDAS\site\Sibelius\SIBELIUS_files\image079.gif

Fereastra Time signature and tempo  se referă la stabilirea indicaţiei de măsură şi a indicaţiei de tempo şi metronomice a partiturii. Pentru indicaţia de măsură, vezi [Time signature]

Tempo text – din meniul derulant se poate alege indicaţia de tempo dorită sau, în cazul în care ea nu există, poate fi scrisă.

Metronome mark – prin bifarea acestei opţiuni se poate alege din meniul derulant, (ce se va activa la bifare) durata, iar  timpul va putea fi scris în caseta de după semnul egal.

După selectarea opţiunilor dorite, click Next pentru a trece la următoarea fereastră de opţiuni.

Description: F:\! Work\!       MIDAS\site\Sibelius\SIBELIUS_files\image080.gif

Fereastra Key signature se referă la stabilirea armurii tonalităţii partiturii. Pentru explicaţii mai detaliate, vezi [Key signature]

După selectarea opţiunilor dorite, click Next pentru a trece la următoarea fereastră de opţiuni.

Description: F:\! Work\!       MIDAS\site\Sibelius\SIBELIUS_files\image081.gif

Fereastra Score Info se referă la Informaţii asupra partiturii, care vor apărea la începutul lucrării şi vor însoţi fişierul în mod electronic. Aceste informaţii se vor introduce în casetele corespunzătoare: Title – titlul lucrării, Composer / Songwriter – compozitor / cantautor, Lyricist – Versuri de ... , Copyright – Drepturile de autor.

Create title page – crează o pagină de titlu fără portative, informaţiile de mai sus.

După selectarea opţiunilor dorite, click Finish. Va fi generată o partitură cu 5 măsuri goale, având toate caracteristicile pe care le-aţi selectat.

[Open] – Deschide fişier

Executând click <File>[Open] se deschide o fereastră standard Windows de deschidere de fişier. Cele mai importante formate de fişier pe care le poate deschide programul Sibelius sunt fişiere Xml, Finale, Midi şi Score.

[Append score] – adăgare partitură la fişierul curent

Această opţiune permite adăugarea unei partituri preexistente la partitura deschisă. Prin selectarea acestei opţiuni se va deschide o fereastră standard de deschidere Windows, prin care vom selecta fisierul partiturii pe care dorim să o adăugăm. Aceasta va fi lipită la sfârşitul partiturii iniţiale. Este foarte important ca cele două partituri să aibă exact acelaşi număr de instrumente respectiv acelaşi număr de portative per instrument.

[Export – Graphics] – exportare a fişierului sub formă grafică

Description: F:\! Work\!       MIDAS\site\Sibelius\SIBELIUS_files\image082.gif

Cu această opţiune se pot exporta paginile unei partituri în cele mai uzuale 4 formate grafice (Program/Format): eps, bmp, ems şi tif.

Se pot exporta toate paginile unei partituri sau doar anumite pagini din paritură: All sau Pages. În cel de-al doilea caz, se introduc numerele paginilor dorite, separate de virgula (1,3,5,6,8) sau linie în cazul paginilor consecutive (1-5).

Folder – Filename – se referă la numele fişierelor grafice rezultate

Save to folder – se referă la folderul unde vor fisalvate fisierele grafice rezultate

Create folder – bifarea acestei opţiuni implică creerea unui folder nou cu numele ales în casetă, în care se vor salva fişierele grafice rezultate.

Size – Dots per inch – rezoluţia fişierului grafic rezultat (recomandat 300 DPI)

Adjust size to impove staves – opţiune de reduce sau măreşte DPI pentur a îmbunătăţi liniile portativului

Use smallest bounding box – opţiune care daca nu este bifată va rezulta un fişier grafic ce conţine întreaga pagină  cu toate spaţiile albe de sus/jos/dreapta/stânga portativelor. Bifarea acestei opţiuni rezultă un fişier grafic ce conţine doar portativele paginii fără spaţiile albe.

Options – Mononchrome – prin bifarea acestei opţiuni rezultă fişiere alb/negru pe doi biţi, mărimea lor fiind foarte mică (recomandat).

[Export – MIDI] – exportare a fişierului sub formă MIDI

Fişierele Sibelius pot fi exportate şi în popularul format MIDI, pentru a putea fi prelucrate ulterior cu programe audio specializate. Convertorul de exportare MIDI al programul Sibelius este unul foarte performant, fişierele rezultate conţinând absolut toate informaţiile MIDI pe care le foloseşte şi Sibelius.

La exportare, se deschide o fereastra Windows standard de salvare fişier cu toate opţiunile.

[Export – Sibelius 2,3 or Student] – exportare a fişierului pentru variante mai vechi ale programului sau varianta Sibelius Student

Fişierele Sibelius pot fi exportate şi în fişiere recognoscibile Sibelius 2,3,4,5 sau Student. Se vor pierde toate facilităţile din Sibelius, în opţiune de formatul de exportare ales.

Last Updated (Monday, 02 January 2012 21:15)