Sibelius - Meniul Edit

MENIUL <EDIT>

Acest meniu conţine elementele Windows standard ale meniului Edit şi câteva elemente specifice programului Sibelius. În continuare vom explica dintre aceste elemente, doar pe cele mai importante.

[Flip] – opţiune de „răsturnare” (shortcut tasta X)

Apelând elementul Flip, se pot întoarce codiţele notelor, sau unele elemente de articulaţie, linii etc.

Pentru aceasta se preselectează nota/notele, sau elementele pe care dorim să le întoarcem şi apelăm opţiunea Flip, sau shortcut-ul X :

Description: Description: Description: F:\! Work\!       MIDAS\site\Sibelius\SIBELIUS_files\image083.jpg[Voice] – voci în cadrul aceluiaşi portativ

Description: Description: Description: F:\! Work\!       MIDAS\site\Sibelius\SIBELIUS_files\image084.jpg

Programul Sibelius permite lucrul cu până la 4 voci în cadrul aceluiaşi portativ. Prin shortcut-urile aferente fiecărei voci (vocea 1 – Alt +1, vocea a 2-a – Alt + 2, vocea a 3-a – Alt + 3, vocea a 4-a – Alt + 4) se pot introduce separat notele acestora sau se poate schimba apartenenţa unei note sau a unui întreg pasaj muzical preselectat la o altă voce:

În unele cazuri este necesar de a schimba vocile între ele (Shorcut: Shift + V)

Description: Description: Description: F:\! Work\!       MIDAS\site\Sibelius\SIBELIUS_files\image085.jpg

[Hide or show] – Ascundere / afişare (shortcut Ctrl +Shift + H)

Această element permite ascunderea unor note, pasaje, portative sau elemente preselectate, prin apelarea ei din meniu sau cu shorcut-ul Ctrl+Shift+H. Afişarea elementelor ascunse se face prin preselectarea lor şi apelarea aceleiaşi funcţii. Elementele preselectate pot fi afişate doar în partitură <Edit>[Hide or show – Show in score], doar în  ştime <Edit>[Hide or show – Show in parts].

[Filter] – filtre de selecţie

Sibelius poate filtra dintr-o selecţie generală doar anumite elemente. Pentru aceasta vom selecta un întreg pasaj muzical, sau o pagină întreagă, şi vom apela filtrele prezente în meniul <Edit>[Filter]. Numele acestor filtre explică suficient de bine funcţionalitatea lor de aceea nu vom zăbovi mult asupra acestora. Filtrul avansat (Advanced filter) deschide o fereastră ce permite filtrarea pe diferite criterii a materialului selectat.