Sibelius - Meniul View

MENIUL <VIEW>

Acest meniu permite vizualizarea unor elemente ajutătoare ale programului, care nu vor fi imprimate. Ne vom opri doar asupra celor mai importante.

[Hidden Objects] – vizualizarea obiectelor ascunse (Shortcut Ctrl+Alt+H)

Dacă este bifată, această opţiune permite vizualizarea obiectelor care au fost ascunse cu opţiunea <Edit>[Hide or Show]. Programul Sibelius le afişează cu o culoare mai ştearsă decât obiectele care urmează să fie imprimate.

[Highlights] – vizualizarea evidenţierilor

Dacă este bifată, această opţiune permite vizualizarea evidenţierilor create cu opţiunea <Create>[Highlight].

[Note colors] – vizualizarea culorilor notelor

Această opţiune permite vizualizarea culorilor notelor după 3 criterii date de anumite opţiuni (a patra opţiune prezentă – None afişează notele fără nici o culoare).

Notes out of range – această opţiune afişează notele care ies din ambitusul instrumentului cu culoarea roşie. De menţionat faptul că programul Sibelius fixează ambitusul implicit al instrumentelor în limitele „comode”, mai ales la cele de suflat.

Pitch spectrum – această opţiune afişează fiecare din cele 12 înălţimi cu o altă culoare:

Description: Description: Description: F:\! Work\!       MIDAS\site\Sibelius\SIBELIUS_files\image086.jpg

Voice colors – această opţiune afişează fiecare dintre cele patru voci posibile de pe un portativ cu culor diferite: Vocea 1 cu culoarea albastră, vocea a 2-a cu culoarea verde, vocea a 3-a cu culoarea maro, iar vocea a 4-a cu culoarea roz:

Description: Description: Description: F:\! Work\!       MIDAS\site\Sibelius\SIBELIUS_files\image087.jpg

[Staff name and bar number] – numele portativului / instrumentului aferent şi numărul măsurii

Această opţiune permite afişarea numelui portativului/a instrumentului aferent lui şi a numrului măsurii. Această opţiune este utilă în cazul în care lucrăm cu partituri în care aşezarea în pagină este culcată (modul Landscape) şi dorim să ştim tot timpul la ce instrument introducem elementele.

[Layout marks] – marcaje de aranjare în pagină

Această opţiune se referă la afişarea marcajelor de aranjare în pagină. Aceste marcaje au rolul de a informa în cazul în care: folosim funcţiile de aranjare într-un singur poratativ sau într-o singură pagină a unui pasaj selectat, în cazul în care blocăm formatul partiturii, în cazul în care folosim opţiunea Page break, System break etc.

[Page margins] – Afişarea marginilor paginii

Această opţiune afişează oglinda paginii cu linii punctate. Este utilă în cazul în care avem elemente care ar putea depăşi oglinda paginii.

[Rulers] - „rigle”

Această opţiune afişează trei tipuri de rigle care afişează în milimetri distanţele dintre diferite obiecte.

Selection ruler – opţiune ce afişează distanţa dintre obiectul selectat şi portativul de care sunt ataşate.

Object ruler – opţiune ce afişează distanţa dintre obiecte şi portativele de care sunt ataşate.

Staff ruler – opţiune ce afişează distanţa dintre portative şi marginile paginii şi dintre portative.

[Attachement lines] – linii de ataşare

Opţiunea permite afişarea liniilor de ataşare a obiectelor cu portativele. În Sibelius, fiecare obiect este ataşat unui portativ, neexistând obiecte libere. Este util să determinăm cu exactitate apartenenţa fiecărui obiect pentru că în cazul în care deplasăm vreun portativ mai sus sau mai jos să ştim exact care obiecte se vor mişca împreună cu el. O greşeală frecventă este aceea în care punem un obiect sub un portativ (de exemplu – flaut); din cauză că îl poziţionm prea jos, el intră în zona de apartnenţă a portativului de dedesuptul primului (în acest caz, al oboiului). În momentul în care dorim să scoatem ştimele, obiectul pe care am dorit să-l includem în partitura flautului, va apărea la oboi. Prin activarea opţiunei, putem vedea în fiecare moment unde aparţin obiectele cu care lucrăm.