Sibelius - Meniul Create

MENIUL <CREATE>

Din acest meniu se crează orice element nou (măsură, bare de măsură, chei, armură, linii etc.). Acest meniu se poate aplea şi prin click cu butonul drept al mouse-ului oriunde în partitură.

În continuare vom vedea care sunt cele mai folosite elemente din acest meniu.

[Bar] – Măsură nouă

Description: Description: Description: F:\! Work\!       MIDAS\site\Sibelius\SIBELIUS_files\image094.gif

At end – va fi creată o măsură la sfârşitul partiturii;

Single – va fi creată o măsură ce va fi plasată în locul            unde vom da click;

Other – va fi creată o măsură sau mai multe având    următoarele opţiuni:

Description: Description: Description: F:\! Work\!       MIDAS\site\Sibelius\SIBELIUS_files\image095.gif

Number of bars – câte măsuri vor fi create;

Same as time signature – măsuri cu aceeaşi indicaţie de măsură;

Irregular – măsură cu număr de timpi excepţional indicaţiei de măsură. Numărul de timpi poate fi ales din meniul derulant.

           

 

[Barline] – bară de măsură

Barele de măsură se plasează cu click pe locul dorit, sau prin preselectarea barei de măsură ce se vrea a fi schimbată, apoi alegerea tipului dorit din <Create>[Barline].

Description: Description: Description: F:\! Work\!       MIDAS\site\Sibelius\SIBELIUS_files\image096.gif

Start / End Repeat – bară de început / sfârşit de repetiţie;

Double – bară dublă simplă;

Dashed – bară punctată;

Final – bară dublă finală;

Invisible – bară invizibilă;

Normal – bară de măsură normală;

Tick – marcaj de bară de măsură

Short – bară de măsură scurtă (pe spaţiile 2 şi 3 ale portativului)

Between staves – bară de măsură plasată între portativele unui sistem

 

[Chord diagram] – diagrame pentru acorduri de chitară

Diagramele pentru acorduri de chitară se plasează cu click pe locul dorit, sau prin preselectarea notei deasupra căreia dorim să apară.

 

[Clef] – chei (shortcut Q)

Description: Description: Description: F:\! Work\!       MIDAS\site\Sibelius\SIBELIUS_files\image097.gif

Cheile se plasează cu click pe locul dorit sau prin preselecatarea notei după care vrem să apară.

Draw on subsequent staves – reprezintă opţiunea prin care cheia va fi repetată pe portativele următoare.

 

[Graphic] – introducerea unui element grafic

Se pot introduce elemente grafice in format *.tif . Acestea pot fi color sau alb-negru. Ideal ar fi ca aceste elemente grafice să fie prelucrate într-un program de prelucrare grafică şi salvate la o mărime cât mai apropiată de cea dorită în partitură.

[Highlight] – evidenţierea unui anumit pasaj muzical

Acest element permite evidenţierea unui pasaj muzical, prin preselectarea lui apoi <Create>[Highlight]

 [Key signature] – armura tonalităţii (shortcut K)

Armura se plasează cu click pe locul dorit după alegerea ei din fereastra Key signature.

Description: Description: Description: F:\! Work\!       MIDAS\site\Sibelius\SIBELIUS_files\image098.gif

Major keys / Minor keys – Armuri pentru tonalităţile majore / minore  :) ;

Sharps / Flats – armuri cu diezi / bemoli;

Hide – ascunde armura cu alteraţii de precauţie de la sfârşitul portativului precendent,

One staff only – armura va apărea doar la un singur portativ al unui sistem (de exemplu:    Description: Description: Description: F:\! Work\!       MIDAS\site\Sibelius\SIBELIUS_files\image099.jpg   )

[Lines] – linii

Liniile sunt de două feluri: Staff lines – linii care aparţin doar unui portativ (legato, crescendo, decrescendo, tril, octava superioară / inferioară etc) şi System lines – linii care aparţin unui sistem întreg (volta 1-2-n, indicaţii de ritardando, diminuendo ş.a. - care sunt urmate de o linie ce precizează lungimea la care se referă indicaţia).

Description: Description: Description: F:\! Work\!       MIDAS\site\Sibelius\SIBELIUS_files\image100.gif

Staff lines se plasează cel mai eficient prin preselectarea notei sub care vrem să apară, apoi <Create>[Lines] (sau shortcut L), apoi se alege linia dorită. Aceasta va fi plasată începând cu nota preselectată, punctul de terminare fiind pe nota imediat următoare. Linia se poate alungi apăsând pe tasta Space, sau scurta prin combinaţia Shift+Space. Foarte important: În acest mod liniile sunt plasate la o distanţă optimă şi standardizată faţă de capul notei. Bineînţeles că există cazuri în care această distanţă e obligatoriu să fie ajustată. În acest caz se poate folosi mouse-ul sau tastele de direcţie pentru deplasarea punctelor de control a liniilor.

[Rehearsal mark] – reper (shortcut Ctrl+R)

Description: Description: Description: F:\! Work\!       MIDAS\site\Sibelius\SIBELIUS_files\image101.gif

Reperele se plasează cu click deasupra barei de măsură deasupra căreia dorim să apară.

Consecutive – reper consecutiv celui precedent;

Start at – reper ce începe de la numărul/litera precizată.

Reperele pot fi cifre sau litere. Aceasta se poate stabili din meniul <House Style>[Engraving Rules] Rehearsal marks.

[Symbols] – simboluri (shortcut Z)

Description: Description: Description: F:\! Work\!       MIDAS\site\Sibelius\SIBELIUS_files\image102.gif

Simbolurile se pot introduce prin preselectarea notei deasupra cărei dorim să apară apoi [Create] <Symbols> (sau shortcut Z) şi click pe simbolul dorit.

Size: Normal – mărime normală, proporţionată cu mărimea portativului;

Cue size – mărime mică, proporţionată cu notele apogiaturilor „lungi”

Grace note size – mărime mică, proporţionată cu notele apogiaturilor „scurte”

Cue grace note size – mărime foarte mică, o combinaţie a celorlalte două

Attach to – ataşate la:

            Stuff – portativ, mod în care simbolurile vor apărea doar la instrumentul respectiv

            System – sistem, mod în care simbolurile vor apărea în ştimele tuturor instrumentelor

[Text] – elemente de text

Elementele de text sunt de mai multe feluri. Nu le vom menţiona aici pe toate, doar pe cele mai importante :

l  Text de expresie (shortcut Ctrl+E)

l  Text referitor la o anume tehnică (shortcut Ctrl+T)

l  Versurile unei melodii (shortcut Ctrl+L – strofa I şi Ctrl+Shift+L – strofa a II-a)

l  Titlul lucrării

l  Tempo-ul lucrării

Orice element de text se poate plasa prin metoda clasică – prin alegerea acestuia din meniu şi click pe locul dorit, sau prin preselectarea notei deasupra sau dedesuptul notei unde dorim să apară şi alegerea acestuia din meniu (sau efectuarea short-cut-ului aferent).

Formatul oricărui element de text se poate modifica în meniul <House style>[Edit text style]. Pentru informaţii mai detaliate, vezi explicaţiile meniului <House style>.

Elementele de  text de expresie sunt plasate sub portativ şi sunt notate din oficiu cu litere italice (înclinate) şi cuprind inclusiv indicaţiile de dinamică piano, forte, mezzo-forte etc., scrise cu simboluri speciale ce pot fi introduse în felul următor: click pe nota sub care se doreşte să apară, apoi <Create>[Text-Expression] (sau shortcut Ctrl+E); în locul unde cursorul se execută click cu butonul drept, având ca rezultat apariţia unui panou cu mai multe simboluri printre care şi cele de dinamică. Se pot remarca şi short-cut-urile aferente acestora.

Elementele de  text referitoare la o anume tehnică sunt plasate deasupra portativului şi sunt notate cu litere normale. Simbolurile speciale se introduc la fel ca şi la elementele de text de expresie.

Versurile  plasate sub note se introduc prin selectarea notei de unde începe versul, apoi click <Create>[Text- Lyrics line 1] sau shortcut Ctrl+L – strofa I şi Ctrl+Shift+L – strofa a II-a. Există două cazuri de depărţire în silabe:

3.      Description: Description: Description: F:\! Work\!       MIDAS\site\Sibelius\SIBELIUS_files\image103.jpg  În acest caz versurile sunt monosilabice. Se introduce prima silabă, saltul la următoarea notă se realizează prin apăsarea tastei Space. În cazul ultimelor două note legate din exemplu, apăsarea tastei Space determină apariţia liniei de continuare a vocalei.

4.      Description: Description: Description: F:\! Work\!       MIDAS\site\Sibelius\SIBELIUS_files\image104.jpg În acest caz cuvântul e distribuit mai multor note, linia despărţitoare apărând prin apăsarea tastei linie (–) . În cazul în care apare o melismă sub care e nevoie de mai multe liniuţe de despărţire echidistante, la fel ca în exemplul de mai sus, se va apăsa tasta linie (–) până la nota pe care se finalizează melisma.

Există un caz particular, foarte des întâlnit în limba română, apariţia cratimei într-un cuvânt monosilabic. Deoarece la introducerea versurilor, apăsarea tastei linie (–) cursorul va sări automat sub următoarea notă, pentru realizarea cratimei se va apăsa combinaţia Ctrl + tasta linie () .

Titlul lucrării şi compozitorul lucrării se introduc prin click <Create>[Text-Title] sau <Create>[Text-Composer], apoi click desupra portativului unde dorim să apară.

Tempo-ul lucrării se introduce prin click <Create>[Text-Tempo] sau shortcut Alt+T, apoi click deasupra măsurii unde se doreşte să apară. La fel ca şi în cazul textului de expresie sau de elemente  referitoare la o anume tehnică, prin click cu butonul drept al mouse-ului se va deschide un panou ce conţine mai multe tempo-uri predefinite, inclusiv a duratelor (pătrimi, optimi, şasiprezecimi etc.) utile în indicaţiile metronomice. Pentru aceste indicaţii metronomice există în meniul <Create> un element special - [Text-Metronome mark], acesta fiind după părerea noastră redundant, singura diferenţă de textul folosit la [Text-Tempo] fiind folosirea caracterelor simple în loc de caractere aldine (Bold).

[Time signature] – Indicaţia de măsură (shortcut T)

Indicaţia de măsură se plasează cu click pe locul dorit după alegerea ei din fereastra Time signature.

Description: Description: Description: F:\! Work\!       MIDAS\site\Sibelius\SIBELIUS_files\image105.gif

Se pot introduce cele mai uzuale indicaţii de măsură prin bifarea celoor existente în fereastră sau se pot crea unele noi bifarea opţiunii Other.

Allow cautionaryse referă la apariţia indicaţiei de măsură de precauţie la sfârşitul portativului precedent. În cazul în care nu dorim să apară (de exemplu într-o partitură cu mai multe piese şi cu indicaţii de măsură diferite) această opţiune nu se bifează.

Opţiunea Start with bar of length se referă la indicaţia de măsură cu anacruză. Pentru realizarea anacruzei se bifează această opţiune, în felul acesta activându-se meniul derulant de lângă aceasta, de unde vom introduce durata anacruzei.

Butonul Beam and rest group – se referă la organizarea internă a stinghiilor optimilor dintr-o măsură:

Description: Description: Description: F:\! Work\!       MIDAS\site\Sibelius\SIBELIUS_files\image106.gif

Group 8ths (quavers) as – opţiunea grupează stinghiile optimilor în grupele date de cifrele despărţite de virgule, în cazul acestui exemplu - câte două. De remarcat cifra de sub Total in Bar. La fel pot fi grupate şi stinghiile şi substinghiile şaisprezecimilor, stinghiile şi substinghiile treizecişidoimilor.

Beam from and to rests / Beam over rests – opţiunea controlează modul în care pauza interacţionează cu stinghia notelor.

Opţiunea Separate tuplets from adjacent notes separă sau nu stinghia diviziunilor excepţionale de stinghia diviziunilor normale.

 [Other-Bar number change] – Schimbarea numarului de ordine a măsurii

Această opţiune schimbă numărul de ordine a măsurii, fiind utilă în cazul partiturilor cu mai multe piese sau părţi unde fiecare trebuie să înceapă cu măsura 1.

 

Description: Description: Description: F:\! Work\!       MIDAS\site\Sibelius\SIBELIUS_files\image107.gif

Cu ajutorul acestei opţiuni se poate schimba  tipul acoladei ce uneşte portativele unui sistem.

Bracket – Acoladă dreaptă groasă; Sub-bracket – Acoladă dreaptă simplă, subordonata celei groase

Brace – Acoladă curbă

[Other-Extra slur arc] – Adăugarea unei noi curbe la legato

Opţiunea permite adăugarea unei noi curbe la un legato preselectat, creându-se în felul acesta un legato complex.

[Other-Hit point] – Punct de reper sonor pentru sincron cu un fişier video

Opţiunea permite stabilirea unui punct de reper sonor în partitura pentru sincronizarea coloanei sonore a partiturii cu un film.

[Other-Ossia staff] – Adăugarea unui portativ ossia

Opţiunea permite adăugarea unui portativ mai mic (de obicei cu 75%) deasupra (Ossia above)sau dedesuptul (Ossia bellow) portativului la care se referă. Se introduce prin click <Create>[Other-Ossia staff-Ossia above/Ossia bellow], apoi click deasupra portativului la care dorim ossia.

[Other-Staff type change] – Schimbarea tipului de portativ

Opţiunea permite schimbarea tipului de portativ (invizibil, cu 1,2,3,4, n linii, tabulaturi, percuţie etc.)

[Other-Transposition change] – Schimbarea transpoziţiei

Opţiunea permite transformarea transpoziţiei în care cântă instrumentul respectiv. De exemplu partitura unui clarinet in Si bemol poate fi schimbată la un moment dat în La, lucru pe care îl respectă şi redarea sonoră a programului.

Description: Description: Description: F:\! Work\!       MIDAS\site\Sibelius\SIBELIUS_files\image108.gif

In parts or transposing score – se referă la schimbarea transpoziţiei atât în ştimele instrumentelor transpozitorii cât şi în partitura transpozitorie.

In non-transposing score – se referă la schimbarea transpoziţiei în partitura netranspozitorie (în Do).

...written middle C sounds as – nota Do central scrisă va suna //nota aleasă din meniul derulant//

in octave no: – //în octava aleasă din meniul derulant//

De menţionat că octava 4 în sistemul englezesc de notare este octava centrală.