Sibelius - Meniul Play

MENIUL <PLAY>

Funcţiile acestui meniu servesc la modul de redare audio a partiturii scrise. În mare parte aceste funcţii sunt explicite de aceea nu vom insista prea mult decât asupra unuia singure.

[Playback devices] – dispozitive de redare audio

Sibelius foloseşte interfeţele audio MIDI şi ASIO instalate în computer. Fără a intra în detalii, acestea pot fi accesate de program, dar acesta trebuie să „ştie” ce anume să facă cu ele. Toţi parametri pot fi fixaţi prin intermediul ferestrei deschise de opţiunea  [Playback devices]. După cum se vede această fereastră conţine două tab-uri: Playback Devices (dispozitive de redare audio) şi Input devices (Dispozitive de introducere a datelor, în cazul nostru tastatura MIDI) .

Description: Description: Description: F:\! Work\!       MIDAS\site\Sibelius\SIBELIUS_files\image109.jpg

În acest caz, avem instalate în calculator patru dispozitive, unele virtuale (software) şi unele reale (hardware). Cele virtuale sunt Kontakt Player şi Microsoft GS Wavetable SW Synth. Cele reale sunt Yamaha CBX A Driver şi Out Audiophile USB. Butoanele Test se folosesc pentru a vedea care din setul de sunete aferent fiecărui dispozitiv îl alegem. Se poate ca unele dispozitive să nu scoată nici un sunet, aceasta nefiind o defecţiune, ci doar faptul că deşi Sibelius le recunoaşte ca interfeţe audio, ele nu sunt destinate redării MIDI sau audio în mod direct. Dispozitivul dorit îl alegem / renunţăm la el prin click pe  Yes/No de lângă butonul Test. Dispozitivele care sunt alese pentru folosire vor avea în dreptul lor Yes.

Play in Background – se referă la posibilitatea programului de a reda audio partitura scrisă şi când este în modul Windows/Background, adică atunci când accesăm alt program (de exemplu Internet explorer pentru e-mail) şi dorim să ascultăm în acelaşi timp o partitură creată în Sibelius.

Description: Description: Description: F:\! Work\!       MIDAS\site\Sibelius\SIBELIUS_files\image110.jpg

Există trei opţiuni:

Never – Sibelius nu „cântă deloc”

When in foreground – Sibelius „cântă” doar când programul este „în faţă” adică lucrăm la partitură.

Always – Sibelius „cântă” şi când folosim alte programe

 

Description: Description: Description: F:\! Work\!       MIDAS\site\Sibelius\SIBELIUS_files\image111.jpg

Input Devices – arată cu ce dispozitive ataşate computerului putem introduce date. În cazul nostru avem un sintetizator Yamaha CS1x, conectat prin interfaţa Yamaha CBX A Driver pe care am şi selectat-o.

Omit Wrong Notes - Pitches sounding between – Sibelius va nota doar notele cuprinse între cele două limite din meniurile derulante.

Notes with velocities higher than – Sibelius va nota doar notele care au velocitatea (forţa cu care apăsăm clapele) mai mare decât cea înscrisă în căsuţă.

Notes longer than -  Sibelius va nota doar notele care sunt mai lungi decât durata înscrisă în căsuţă.