Sibelius - Meniul Layout

MENIUL <LAYOUT>

Acest meniu cuprinde instrumentele necesare pentru realizarea formatului partiturii.

[Instruments and staves] – instrumente şi portative (shortcut I)

Această opţiune permite introducerea de instrumente şi portative noi ataşate instrumentelor, precum şi a modificării poziţiei acestora. Modificările pot fi produse în orice moment.

Pentru aceasta click <Layout> [Instruments and staves] sau shortcut I apoi din fereastra Instruments and staves vom selecta opţiunile care ne interesează. Vezi detalii în descrierea opţiunei <File>[New], pasul 2 – fereastra Instruments and staves.

[Focus on staves] – urmărirea unui singur portativ

Sibelius permite la selectarea acestei funcţii urmărirea unui singur portativ dintr-o partitură de orchestră. Această opţiune are şi un buton shortcut pe bara de unelte (toolbar):Description: Description: Description: F:\! Work\!       MIDAS\site\Sibelius\SIBELIUS_files\image112.jpg

[Document setup] – formatarea partiturii

Description: Description: Description: F:\! Work\!       MIDAS\site\Sibelius\SIBELIUS_files\image113.jpg

Cu această opţiune se pot alege caracteristicile partiturii: formatul paginii,  marginile, măarimea portativului etc.

Inches/Points/Milimeters – se referă la unităţile de măsură folosite.

Size-Page size – se referă la mărimea paginii ce poate fi aleasă din meniul derulant

Portrait / Landscape – se referă la poziţionarea paginii în picioare / culcat

Width/Height – (înălţime/lăţime) se referă la mărimea absolută a paginii în milimetri, opţiunea fiind utilă în cazul formatelor de pagină non-standard.

Staff size – se referă la mărimea (lăţimea) unui portativ în milimetri.

Page margins – Same/Mirored/Different – cu această opţiune stabilim dacă dimensiunile marginilor paginilor pare şi impare sunt: la fel, în oglindă sau diferite. Dimensiunile marginilor (în mm) se stabilesc în casetele corespunzătoare.

Staff margins  - se referă la distanţa dintr portative şi marginile paginii. Pentru marginea stângă această distanţă  este aleasă în opţiune de numele instrumentului care apare înaintea portativului (Full names / Short names / No names – Numele întreg al instrumentului / Numele prescurtat al instrumentului / fără nume de instrument). Se mai poate stabilil aici şi distanţa până la marginea superioară şi inferioară a paginii în casetele corespunzătoare.

În partea dreaptă a acestei ferestre se pot vedea modificările aduse partiturii de opţiunile selectate.

[Hide Empty Staves] – ascunderea portativelor goale (shortcut Ctrl + Shift +Alt + H)

Această opţiune permite ascunderea portativelor goale dintr-o partitură cu mai multe istrumente. Pentru aceasta se preselectează paginile dorite apoi click <Layout>[Hide empty staves] sau  shortcut Ctrl + Shift +Alt + H.

[Show Empty Staves] – afişarea portativelor goale (shortcut Ctrl + Shift +Alt + S)

Această opţiune permite afişarea portativelor goale  ce au fost ascunse, dintr-o partitură cu mai multe istrumente. Pentru aceasta se preselectează paginile dorite apoi click <Layout>[Show empty staves] sau  shortcut Ctrl + Shift +Alt + S.

[Reset Space Above Staff] – resetarea dimensiunii spaţiului de deasupra portativelor

Această opţiune permite resetarea dimensiunii spaţiului de deasupra portativelor care dintr-un motiv sau altul a fost mărit sau micşorat. Pentru aceasta se preselectează portativul/portativele dorite apoi click <Layout>[Reset Space Above Staff].

[Reset Space Below Staff] – resetarea dimensiunii spaţiului de dedesuptul portativelor

Această opţiune permite resetarea dimensiunii spaţiului de dedesuptul portativelor care dintr-un motiv sau altul a fost mărit sau micşorat. Pentru aceasta se preselectează portativul/portativele dorite apoi click <Layout>[Reset Space Below Staff].

[Break] – întreruperi

Sibelius permite să introducem întreruperi analoge întreruperilor de text din programele de tehnoredactare text. Aceste întreruperi pot fi:

l  System break – întreruperea unui sistem de portative. Pentru aceasta click pe bara de măsură cu care dorim să se încheie respectivul sistem. Apoi click <Layout>[Break – System break]  sau shortcut tasta Enter de lângă tastele cu litere. Rezultat: toate măsurile aflate după bara de măsură selectată vor trece în următorul rând.

l  Page break – întreruperea unei pagini. Pentru aceasta click pe bara de măsură cu care dorim să se încheie respectiva pagină. Apoi click <Layout>[Break – Page break]  sau shortcut Ctrl + tasta Enter de lângă tastele cu litere. Rezultat: toate măsurile aflate după bara de măsură selecatată vor trece în următoarea pagină.

l  Split system – împărţirea în două a unui sistem în acelaşi rând. Pentru aceasta click pe bara de măsură de unde dorim ca sistemul să fie împărţit. Apoi click <Layout>[Break – Split system]. Rezultatul se poate vedea în exemplul următor:

Înainte:

Description: Description: Description: F:\! Work\!       MIDAS\site\Sibelius\SIBELIUS_files\image114.jpg

După:

Description: Description: Description: F:\! Work\!       MIDAS\site\Sibelius\SIBELIUS_files\image115.jpg

l  Split multirest – împărţirea unei pauze compactate de mai multe măsuri. Aceasta se aplică în cazul partiturilor cu mai multe instrumente unde dorim să extragem ştime. În unele cazuri e nevoie ca o pauză compactată să fie împărţită pentru unele indicaţii. Pentru aceasta click în partitura generală pe bara de măsură de unde dorim ca pauza compactată să fie împărţită. Apoi click <Layout>[Break – Split multirest]. Rezultatul se poate vedea în exemplul următor:

Înainte: Description: Description: Description: F:\! Work\!       MIDAS\site\Sibelius\SIBELIUS_files\image116.jpg                     După:Description: Description: Description: F:\! Work\!       MIDAS\site\Sibelius\SIBELIUS_files\image117.jpg

[Format] – formatare

Această opţiune permite formatarea/aranjarea elementelor partiturii.

Make into system – permite ca măsurile preselectate să fie „forţate” să stea într-un singur sistem (shortcut Alt + Shift + M).

Make into page – permite ca măsurile preselectate să fie „forţate” să stea într-o singură pagină (shortcut Ctrl + Alt + Shift + M).

Keep bars together – permite ca măsurile preselectate să fie „forţate” să stea împreună indiferent de ce schimbări aducem celorlalte măsuri.

Lock format – permite să blocăm formatul măsurilor preselectate, astfel încât nu se vor modifica indiferent ce schimbări aducem celorlalte măsuri.

Unlock format – permite să deblocăm formatul măsurilor cu formatul blocat.

[Align in a Row] – aliniere într-un rând (shortcut Ctrl + Shift+R)

Opţiunea permite alinierea obiectelor selectate într-un rând. Aceste obiecte pot fi: elemente de text şi simboluri.

[Align in a Column] – aliniere într-o coloană (shortcut Ctrl + Shift+C)

Opţiunea permite alinierea obiectelor selectate într-o coloană. Aceste obiecte pot fi: elemente de text şi simboluri.

[Reset note Spacing] – resetarea spaţierii notelor (shortcut Ctrl+Shift+N)

Opţiunea permite resetarea spaţiilor dintre note care dintr-un motiv sau altul au fost schimbate.

[Reset Position] – resetarea poziţiei obiectelor (shortcut Ctrl+Shift+P)

Opţiunea permite resetarea poziţiei obiectelor care dintr-un motiv sau altul au fost schimbate. Aceste obiecte pot fi: elemente de text, linii şi simboluri.

[Reset Design] – resetarea formei (shortcut Ctrl+Shift+D)

Opţiunea permite resetarea formei liniilor sau a codiţelor notelor.