Sibelius - Meniul House Style

MENIUL <HOUSE STYLE>

Acest meniu cuprinde funcţii cu care schimbăm standardul partiturii la care lucrăm.

[Edit All Fonts] – Editarea tuturor corpurilor de caracter (fonts) din partitură

Funcţiua permite editarea corpurilor de caracter ce apar în partitură (inclusiv a caracterelor folosite pentru notele muzicale).

Description: Description: F:\! Work\!       MIDAS\site\Sibelius\SIBELIUS_files\image118.jpg

Main Text Font – se referă la corpul de caracter folosite pentru elementele de text. Corpul de caracter se poate alege din meniul derulant. Schimbarea mai în detaliu a acestor elemente de text se face în <House Styles>[Edit Text Styles].

Main Music Font – se referă la corpul de caracter folosite pentru elementele muzicale. Corpul de caracter se poate alege din meniul derulant.

Music Music Font – se referă la corpul de caracter folosite pentru elementele de text muzicale (elemente de dinamică ş.a.). Corpul de caracter se poate alege din meniul derulant.

[Edit Text Styles] – editarea stilurilor de text

Opţiunea permite editarea stilului aplicat elementelor de text pe diferiţi parametri: poziţie, corp de caracter, mărime de caracter etc.

Description: Description: F:\! Work\!       MIDAS\site\Sibelius\SIBELIUS_files\image119.jpg

Styles – se referă la stilul de text pe care dorim să-l schimbăm.

New – se referă la creerea unui stil nou.

Edit – se referă la editarea unui stil selectat în caseta Styles. Acesta deschide o fereastră Text style:

Description: Description: F:\! Work\!       MIDAS\site\Sibelius\SIBELIUS_files\image120.jpg

Această fereastră are mai multe elemente:

General, Border, Horizontal position , Vertical position, Repeat.

General – opţiuni generale

Name – Numele stilului de text

Font – Corpul de caracter. Poate fi ales din meniul derulant şi i se pot da următoarele caracteristici: Bold – Aldin, Italic – Înclinat şi Underline – Subliniat.

Angle – se referă la unghiul în care va fi afişat obiectul-text. Se scrie în grade în caseta aferentă.

Size – se referă la mărimea corpului de literă folosit. Pentru a introduce mărimea caracterului există două casete în care se pot introduce mărimile: Rel. to 7 mm staff şi absolute (dacă introducem o valoare într-una, vom observa că în cealaltă casetă valoarea care era, se schimbă). Pentru a înţelege de ce există două casete interdependente, vom încerca să explicăm în cele ce urmează. Mărimea absolută a corpurilor de cacracter se exprimă în puncte. Un standard de mărime de caracter foarte larg raspândit este de 12 sau de 11 puncte la caracterele romane (Times New Roman). În cazul partiturilor nu putem utiliza standardul folosit în tehnoredactarea de text, pentru că aici punem elemente de text lângă elemente de text muzical, acestea trebuind să aibă o anumită proporţionalitate relativă la o unică unitate de măsură pentru o maximă lizibilitate şi, de ce nu, pentru frumuseţea paginii de partitură. În cazul textului muzical această unitate de măsură este „spaţiul” adică distanţa dintre două linii ale portativului. Oricât de mare este portativul (de 5, 6, 7 milimetri) spaţiul dă o unitate constantă. Dacă creem o partitură cu o anumită mărime de portativ pe care ulterior dorim să o schimbăm, toate elementele partiturii vor fi redimensionate pornind de la noua dimensiune a spaţiului, inclusiv mărimea corpului de caracter a textului. De aceea nu putem folosi o mărime absolută a caracterului pentru că în cazul schimbării mărimii portativului unei partituri (şi aceasta se întâmplă destul de frecvent) va trebui să schimbăm manual mărimea corpului de caracter a textului pentru a păstra proporţiile. Sibelius calculează conform unor algoritmi proporţionalitatea celor două entităţi - text şi text muzical.

Un alt element al ferestrei Edit Text este Border – borduri în jurul obiectului-text.

Description: Description: F:\! Work\!       MIDAS\site\Sibelius\SIBELIUS_files\image121.jpg

Border shape -  Forma bordurii: Boxed – chenar

Circled - cerc

Erase background – fundal transparent

Position(%age of hieght) – poziţie faţă de marginile textului exprimată în procentaj din înălţimea chenarului / cercului. Valorile pot fi alese în casetele aferente (Left/Right/Above/Below Text – Stânga/Dreapta/Deasupra/Dedesuptul textului)

 

Un alt element al ferestrei Edit Text este Horizontal position care se referă la poziţia în plan orizontal al obiectului-text

Description: Description: F:\! Work\!       MIDAS\site\Sibelius\SIBELIUS_files\image122.jpg

Align to note – Aliniere a obiectului-text la notă: Left, Right, Centered – la dreapta, la stânga sau centrat cu nota.

Un alt element al ferestrei Edit Text este Vertical position care se referă la poziţia în plan vertical al obiectului-text

Description: Description: F:\! Work\!       MIDAS\site\Sibelius\SIBELIUS_files\image123.jpg

Line spacing – spaţierea liniilor de text (100% = spaţiere la un rând; 150% = spaţiere la un rând şi jumătate).

Draw at top/bottom of page – poziţionare la marginea de sus / marginea de jos a paginii, exprimată în mm, diferenţiată în Score – partitura generală şi Parts – ştime.

                                               

 

Un alt element al ferestrei Edit Text este Repeat – opţiunile de repetare a obiectului -text

Description: Description: F:\! Work\!       MIDAS\site\Sibelius\SIBELIUS_files\image124.jpg

Repeat on Left pages / Right pages / All pages – repetă obiectul-text în paginile din stânga (pare) / paginile din dreapta (impare) / toate paginile

Not on first page – obiectul text nu apare pe prima pagină.

 

[Edit Lines] – editarea liniilor

Această opţiune permite editarea / creerea liniilor.

Description: Description: F:\! Work\!       MIDAS\site\Sibelius\SIBELIUS_files\image125.jpg

New – crerea de linii noi.

Edit – editarea liniilor existente. Aceste buton deschid o fereastră nouă Line

Description: Description: F:\! Work\!       MIDAS\site\Sibelius\SIBELIUS_files\image126.jpg

Name – numele liniei.

Line – style – stilul liniei (punctat, gros, linie întreruptă etc.) Poate fi ales din meniul derulant.

Width – grosime (exprimată în „spaţii”)

Horizontal – linie orizontală sau nu.

Dash/Gap – dimensiunile particulelor/spaţiilor liniilor punctate. (exprimate în „spaţii”)

Right of symbols/text – obligă linia propriu-zisă să se poziţioneze în dreapta simbolurilor sau textului în cazul liniilor care încep cu aşa ceva (vezi exemplul de mai sus – linia de octavă).

Start – None/Text/Symbol – se referă la modul în care începe linia: simplu/cu text/cu simbol care poate fi selectat prin apăsarea butonului Select. Poziţionarea începutului de linie se face în casetele de lângă spaces right/spaces up.

Cap – None/Hook/Arrow – se referă la începuturile de linii simple/cu scoabă/cu săgeată.

Continuation – se referă la modul în care linia este continuată:

l  simplu

l  cu Symbol care poate fi selectat prin apăsarea butonului Select. Poziţionarea începutului de linie se face în casetele de lângă spaces right/spaces up.

l  Cu Centered text – text centrat (ca şi în cazul liniei de glissando). Scrierea textului se face prin apăsarea butonului Centered text:

Description: Description: F:\! Work\!       MIDAS\site\Sibelius\SIBELIUS_files\image127.jpg

Text – caseta unde vom introduce textul.

Text style – stilul textului

Spaces right / spaces up – poziţionarea textului faţă de linie

Draw on first system only – permite crearea liniei doar pe sistemul de unde începe fără a putea fi continuată pe sistemul următor.

 [1] De reţinut faptul că mouse-ul poate fi „descărcat” prin apăsarea tastei Esc.

[2] Chiar dacă partitura are doar un singur instrument (un singur portativ) îl vom denumi sistem.