Reason - Dr. Octo Rex Loop Player

Panoul principal

Programatorul

Editorul loop-urilor

Conexiuni

 

Dr. Octo Rex Loop Player

Dr.Octo Rex Loop Player este un dispozitiv în care se pot încărca până la 8 loop-uri şi evenimente sonore din interiorul acestora în orice ordine dorită.

Prin Loop înţelegem o frază muzicală sau ritmică (cu instrumente de percuţie sau sunete percusive) înregistrată din mediul acustic, sau digital care se poate repeta ori de câte ori dorim.

În cele ce urmează ne vom referi la acest tip de frază cu termenul din limba engleză  - loop - , preferabil traducerii în limba română - buclă - pentru a evita confuziile (Bineînţeles, acolo unde e cazul, vom "ajusta" termenul pentru o integrare firească în discurs: loop-uri, loop-urile etc.).

Loop-urile care pot fi încărcate în Dr.Octo Rex Loop Player conţin pe lângă conţinutul audio şi marcaje care indică duratele muzicale ale evenimentelor audio, care sunt folosite pentru a putea fi sincronizate cu orice tempo a producţiei muzicale din Reason.

Aceste Loop-uri sunt "fabricate" într-un program creat tot de Propellerhead – ReCycle.

Loop-urile conţin fraza muzicală "tăiată" în "felii" sonore scurte (slices), iar după o prelucrare în ReCycle în care este determinat tempo-ul original pot fi alocate duratelor muzicale, astfel încât redarea acestora să poate fi făcută cu orice tempo.

Cele mai adecvate materiale muzicale pentru loop-uri sunt cele care conţin instrumente percusive, sau cu atac precis.

Declanşarea redării loop-urilor poate fi realizată prin comenzi date de Sequencer-ul Reason, prin piste de tip Pattern (vezi capitolul Seqeuncer – Crearea/adăugarea subpistelor cu pattern-uri) sau din controller-ul MIDI ataşat calculatorului.

Formatul fişierelor acestor loop-uri este .rex, .rcy, .rx2.

sus


 

Panoul principal

Conţine Navigatorul de patch-uri care permite încărcarea (şi salvarea) acestora cu toate setările aferente.

Pot fi încărcate până la 8 loop-uri.

Redarea acestora se face prin selectarea butoanelor de selectare a sloturilor loop-urilor.

 

Pentru a fi redate looop-urile comutatorul Enable Loop Playback, trebuie să fie pornit.

Putem determina din ce moment să fie redat următorul loop cu selectorul Trig Next Loop: de la începutul următoarei măsuri, de la începutul următorului timp, sau de pe următoarea 16-me.

Loop-urile pot fi declanşate cu ajutorul Sequencer-ului sau cu o claviatură MIDI de la nota E0 (Mi0) la B0 (Si0) – Do central fiind C4.

Cu nota D#0 loop-ul poate fi oprit.

Loop-urile pot fi transpuse cu selectorul Global Transpose.

sus

 


 

 

Programatorul

Acesta permite încărcarea loop-urilor în cele 8 sloturi.

 

Înălţimea generală a loop-ului selectat poate fi stabilită în trei moduri:

- în octavă – prin potenţiometrul Octdin Control parametri loop-uri

- în semitonuri – prin selectorul de transpoziţie  - Global Transpose din panoul principal

- în cenţi – prin potenţiometrul Fine din Control parametri loop-uri

Deasemenea se poate stabili cât să fie afectată înălţimea loop-ului selectat de generatorul de contur al filtrului cu ajutorul potenţiometrului Env.A din Control parametri loop-uri

ÎnDr. Octo Rex Loop Player putem, la fel ca multe dispozitive controlate prin mesaje MIDI, să alocăm controllerii specifici pentru a modifica (diferenţiat sau nu) valorile unuia sau mai multor parametri diferiţi.

Aceşti controlleri (bipolari, cu valori pozitive şi negative) sunt:

- Modulation Wheel ("Roata" de modulaţie) care poate controla:

+ frecvenţa de tăiere a filtrului

+ curba de tăiere a filtrului (Resonance)

+ parametrul de "cădere" (decay) în contur a filtrului.

- Velocity  (forţa cu care sunt atacate notele) care poate controla:

+cantitatea de contur aplicată pe filtru

+ parametrul de "cădere" (decay) în contur a filtrului

+ nivelul de intensitate (Amp)

Dr. Octo Rex Loop Player beneficiază de posibilitatea de a fi utilizate şi unele elemente specifice sintetizatoarelor şi anume:

Un oscilator de joasă frecvenţă (LFO) cu diferite tipuri de undă (vezi Glosar – Secţiunea LFO) şi diferiţi parametri controlaţi:

LFO1 – forme de undă: triunghiulară, dinţi de fierăstrău, dinţi de fierăstrău inversaţi, pătrată, aleator sinusoidală pătrată şi aleator sinusoidală, cu destinaţia: înălţimea, filtrarea şi  panoramarea generală a loop-ului selectat.

Un filtru multimod:

- filtru de rejecţie de bandă (Notch)

- filtru „trece sus” (HP – High Pass) de 12 DB/octavă

- filtru de bandă (BP – Band pass)

- filtru „trece jos” de 12 DB/octavă (LP – Low Pass)

- filtru „trece jos” pe 24 DB (LP 24)

Acest filtru dispune de posibilitatea de a „urmări” ambitusul semnalului pe care îl prelucrează, aplicarea acestuia fiind făcută direct proporţional – Keyboard tracking prin potenţiometrul Kbd;

Două generatoare de contur (Attack, Decay, Sustain, Release – vezi Glosar – Generatoare de contur - Envelopes):

- Amp Envelope – generator de contur aplicat pe intensitate (Amplitude)

- Filter Envelope – generator de contur aplicat pe filtrare. Prezintă posibilitatea suplimentară de stabilire cu un potenţiometru liniar a cantităţii de contur care controlează filtrul

sus


 

Editorul Loop-urilor

Slice-urile pot fi copiate, în ordinea în care ele apar în loop, în sequencer, pe pista dedicată Dr. Octo Rex Loop Player cu butonul Copy Loop to Ttrack (pentru acest mod de folosire este necesar dezactivarea comutatorului de redare în buclă – Enable Loop Playback de pe panoul principal)

Acestea se vor copia doar între cei doi locatori Stânga-Dreapta ai Riglei Sequencer-ului (Vezi capitolul Sequencer - Rigla), sub forma unor scări ascendente, cromatice cu valori minime de 16-mi începând de pe nota C1 (Do central fiind C4), în care fiecare notă conţine un slice cu durata conformă cu originalul din loop.

În acest mod se poate altera ordinea slice-urilor (care sunt evenimente audio, preînregistrate) în ce mod doreşte utilizatorul, putând fi editate la fel ca orice alt eveniment înregistrat pe pistele  Sequencer-ului.

Prin selectarea slice-urilor prin click cu butonul stâng al mouse-ului pe slice-ul dorit sau prin intermediul selectorului Slice.

 

Slice-urilor selectate li se pot modifica parametrii descrişi în imaginea de mai sus:

Pitch – înălţimea slice-ului selectat în semitonuri pe un ambitus de peste 8 octave

Pan – poziţia în spaţiu stânga-dreapta

Level – nivelul sonor

Decay – "căderea" slice-ului, astfel încât se poate scurta durata acestuia

Rev –  slice-ul este redat de la coadă la cap

F.Freq – frecvenţa de tăiere a filtrului

Alt – se poate stabili un grup de 4 slice-uri care la redare vor fi alternate aleator

Output – ieşirea slice-ului selectat pe una din cele 8 ieşiri audio ale modului Dr. Octo Rex Loop Player

O modalitate mai rapidă şi vizuală de a modifica parametrii slice-urilor (foarte creativ de altfel) este prin activarea comutatorului Slice Edit Mode.

 

În acest fel  se poate selecta doar un parametru dorit pentru modificare la toate slice-urile urmând a se "desena" schimbările cu cursorul mouse-ului care are acum reprezentarea grafică a unui creion.

Se pot crea mai multe instanţe cu modificări variate ale aceluiaşi loop în fiecare slot prin selectarea Copy Loop / Paste Loop din meniul Edit, după selectarea slotului sursă pentru copiere (Copy loop) şi apoi slotului destinaţie pentru lipire (Paste Loop).

sus


 

Conexiuni

Dacă întoarcem modulul Dr. Octo Rex Loop Player (cu tasta TAB) avem acces la conexiunile pe care le putem realiza cu alte module.

Astfel avem:

- conexiuni care permit intrarea semnalelor CV pentru modularea bipolară a parametrilor semnalaţi

- conexiuni care permit ieşirea semnalelor CV şi Gate pentru modularea unor surse externe

- conexiuni de tip Gate pentru activarea/dezactivarea generatoarelor de contur

- 8 conexiuni audio la care putem aloca diferite slice-uri

- o conexiune stereo generală a acestui modul

Activarea comutatorului High Quality interpolation permite generarea unor algoritmi mult mai complecşi de interpolare a sunetului, rezultând o calitate sonoră înaltă, având un efect de încărcare a procesorului calculatorului gazdă, fiind de preferat a se activa doar în momentul în care se generează fişiere finale.

În acelaşi mod, comutatorul Low Bandwith, activat, va tăia din frecvenţele înalte prezente în loop,  uşurând procesarea.

 

 

 

Last Updated (Wednesday, 11 January 2012 19:39)