Reason - Redrum Drum Computer

Canale

Pattern-uri

Navigare patch-uri

Conexiuni

Redrum Drum Computer

Acest modul permite utilizatorului să creeze ritmuri cu până la 10 instrumente (utilizând eşantioane de sunet preînregistrate), care pot avea până la 64 de paşi şi durate de la o doime până la 128-me.

Ritmurile pot fi stocate sub forma pattern-urilor în 4 bănci (A-D) a câte 8 locaţii (1-8).

Declanşarea redării pattern-urilor poate fi realizată prin comenzi date de Sequencer-ul Reason, prin subpiste de tip Pattern (vezi capitolul Seqeuncer – Crearea/adăugarea subpistelor cu pattern-uri).

În Redrum Drum Computer pot fi încărcate scurte eşantioane sonore în format Wave (.wav), AIFF (.aif), SoundFonts (.sf2), REX file slices (.rex2, .rex, .rcy), cu orice rată şi adâncime de eşantionare,  mono sau stereo în cele 10 canale.

Deasemenea pot fi înregistrate foarte rapid orice sunet, graţie butonului de sampling în timp real, făcându-l un instrument foarte versatil şi util în creaţia de producţii bazate pe ritm.

Redrum Drum Computer este divizat în trei mari secţiuni:

- Secţiunea Canalelor

- Secţiunea Pattern-urilor

- Secţiunea Navigare

sus


Canale

În fiecare canal poate fi încărcat un singur eşantion sonor sau poate fi înregistrat unul nou.

În fiecare canal, caracteristicile sonore ale eşantionului pot fi modificate cu ajutorul unor potenţiometre de reglaj, fiecare cu alt parametru.

În Redrum Drum Computer există trei tipuri de modele ale reglajelor acestor canale, permiţându-se în acest mod să se poată emula diferite tipuri de instrumente de percuţie după dorinţa utilizatorului, ca de exemplu – curba de descreştere în înălţime a unui tom-tom poate fi controlată sau durata şi modelul stingerii vibraţiei a unui cinel, la fel poate fi controlat cu ajutorul reglajelor specifice.

Există şi reglaje/elemente comune ale acestor tipuri de modele.

Reglaje comune ale canalelor

Reglajele comune ale canalelor sunt redate în imaginea de mai jos:

Butonul de verificare al eşantionului încărcat permite ascultarea eşantionului (având toate reglajele prezente în canalul alocat).

Redrum Drum Computer permite direcţionarea către canalele acestuia a unor efecte auxiliare conectate la mixer şi reglarea nivelului acestora cu cele două potenţiometre S1 şi S2.

Aşezarea în spaţiu (stânga-dreapta) a fiecărui canal poate fi realizată cu potenţiometrul L-Pan-R.

Forţa de atac a notelor (parametrul Velocity) poate influenţa volumul eşantionului, reglajul acestei influenţe făcându-se direct sau invers proporţional cu potenţiometrul bipolar Vel.

Durata eşantionului poate fi reglată cu potenţiometrul Length, astfel că dacă încărcăm un eşantion cu înregistrarea unui gong, durata acestuia poate fi redusă de utilizator după dorinţă.

Cu selectorul tipului de model al curbei de stingere a eşantionului utilizatorul poate alege unul din cele două modele: stingere instantanee sau stingere treptată.

Înălţimea originală a eşantionului poate fi modificată ascendent sau descendent cu ajutorul potenţiometrului bipolar Pitch.

sus


 

Canal – modelul I

Acest model este prezent în canalele 1,2 şi 10.

Pe  lângă reglajele care se găsesc şi în celelalte două modele de canale, utilizatorul poate regla aici bipolar şi tonul eşantionului încărcat cu potenţiometrul Tone.

Prin "ton" înţelegem "strălucirea" sau "întunecarea" sunetului în ansamblu.

Acest potenţiometru este bipolar, astfel încât, la mijloc, reglajul este inactiv.

Cu valoarea maxim pozitivă face ca sunetul să fie mai "strălucitor".

Cu valoarea maxim negativă face ca sunetul să fie mai "întunecat".

Parametrul Tone poate fi influenţat bipolar şi de forţa de atac a notelor (parametrul Velocity), cu potenţiometrul Vel aflat în dreapta potenţiometrului Tone.

Valoarea maxim pozitivă face ca sunetul să fie mai "strălucitor" pe măsură ce creştem forţa de atac a notelor şi mai "întunecat" pe măsură ce scădem forţa de atac a notelor.

Valoarea maxim negativă face ca sunetul să fie mai "întunecat" pe măsură ce creştem forţa de atac a notelor şi mai "strălucitor" pe măsură ce scădem forţa de atac a notelor.

sus


Canal – modelul II

Acest model este prezent în canalele 3, 4, 5, 8 şi 9.

Pe  lângă reglajele care se găsesc şi în celelalte două modele de canale, utilizatorul poate regla în acest model şi punctul de start al eşantionului încărcat cu potenţiometrul Start.

Prin "punct de start" înţelegem locul din care este redat eşantionul.

Parametrul Start poate fi influenţat bipolar şi de forţa de atac a notelor (parametrul Velocity), cu potenţiometrul Vel aflat în dreapta potenţiometrului Start.

Valoarea maxim pozitivă face ca punctul de start să se deplaseze înainte pe măsură ce creştem forţa de atac a notelor şi înapoi pe măsură ce scădem forţa de atac a notelor.

Valoarea maxim negativă face ca punctul de start să se deplaseze înapoi pe măsură ce creştem forţa de atac a notelor şi înainte pe măsură ce scădem forţa de atac a notelor.

sus


Canal – modelul III

Acest model este prezent în canalele 6 şi 7.

Permite realizarea efectului de Pitch Bend (vezi Glosar – Pitch Bend), în mod controlat.

Înălţimea eşantionului se poate regla bipolar cu potenţiometrul Pitch.

Valorile pozitive fac ca înălţimea eşantionului să urce iar Valorile negative fac ca înălţimea eşantionului să coboare.

Cu potenţiometrul bipolar Bend se stabileşte valoare de la care înălţimea sunetului începe să "alunece" relativ cu înălţimea stabilită de potenţiometrul Pitch.

Valorile pozitive ale potenţiometrului Bend fac ca înălţimea sunetului să fie mai înaltă decît valoarea stabilită de potenţiometrul Pitch, apoi să "alunece" descendent către valoarea stabilită de potenţiometrul Pitch.

Valorile negative ale potenţiometrului Bend fac ca înălţimea sunetului să mai joasă decît valoarea stabilită de potenţiometrul Pitch, apoi să "alunece" ascendent către valoarea stabilită de potenţiometrul Pitch.

Potenţimetrul Rate stabileşte viteza cu care se face alunecarea sunetului către valoarea stabilită de potenţiometrul Pitch.

Parametrul Bend poate fi influenţat bipolar şi de forţa de atac a notelor (parametrul Velocity), cu potenţiometrul Vel aflat în dreapta potenţiometrului Rate.

sus


 

Pattern-uri

Generatorul de pattern-uri al Redrum Drum Computer poate genera ritmuri care pot conţine până la 64 de paşi şi durate de la o doime până la 128-me.

Toţi paşii au durate egale.

Ritmurile pot fi stocate sub forma pattern-urilor în 4 bănci (A-D) a câte 8 locaţii (1-8).

Declanşarea redării pattern-urilor poate fi realizată prin comenzi date de Sequencer-ul Reason, prin subpiste de tip Pattern (vezi capitolul Seqeuncer – Crearea/adăugarea subpistelor cu pattern-uri).

Numărul paşilor se stabileşte cu selectorul Steps (valori de la 1-64).

Durata paşilor se poate stabili cu selectorul Resolution (valori: doime, pătrime, optime, triole de optimi, 16-me, triolet de 16-mi, 32-mi, triolet de 32-mi, 64-mi, 128-mi)

Pattern-urile pot fi redate şi în stilul Shuffle (în care două valori egale sunt cântate "punctat") prin activarea comutatorului Shuffle.

Editarea grupurilor de câte 16 paşi  poate face cu selectorul Edit steps (valori 1-16, 17-32, 33-48, 49-64).

Paşilor li se poate aloca trei niveluri de dinamică, cu selectorul Dynamic.

Efectul flam (repetarea rapidă a unui pas) poate fi redat prin activarea comutatorului Flam, iar prin mărirea valorii stabilită de potenţiometrul reglajului de intensitate se modifică direct proporţional întârzierea repetării, obţinându-se efectul de "double strike" specific unor instrumente de percuţie.

Pattern-urile se pot programa în felul următor după ce comutatorul Enable Pattern Section este activat:

1.       se selectează numărul unde dorim să stocăm pattern-ul din banca de pattern-uri

2.       se selectează numărul de paşi

3.       se selectează durata paşilor

4.       se activează/dezactivează comutatorul Shuffle

5.       se selectează canalul pentru care dorim să stabilim paşii activi şi inactivi (ştiind că pentru mai mult de 16 paşi folosim selectorul de editare a grupurilor de paşi Edit steps)

6.       se activează comutatoarele paşilor pentru a forma ritmul dorit (ştiind că paşii sunt egal ca durată)

7.       se selectează dinamica dorită şi/sau efectul flam pentru fiecare pas

8.       se repetă punctele 5 şi 7 pentru fiecare canal dorit

Prin suprapunerea ritmurilor celor 10 canale se obţine un pattern care poate fi stocat şi copiat în mai multe locaţii ale băncii de pattern-uri.

Pentru copiere se selectează Copy Patern din meniul Edit (sau meniul contextual), apoi se selectează numărul la care se doreşte lipirea pattern-ului copiat şi se selectează Paste Pattern din meniul Edit (sau meniul contextual).

sus


 

Navigare patch-uri

Cu ajutorul secţiunii de navigare patch-uri se pot încărca seturi prefabricate de instrumente cu toate reglajele necesare.

Deasemenea, în cazul în care utilizatorul îşi crează propriile seturi de instrumente cu anumite reglaje ale parametrilor, acestea pot fi salvate tot în această secţiune.

Aici se poate alege şi dacă se activează funcţia High Quality Interpolation, care permite generarea unor algoritmi mult mai complecşi de interpolare a sunetului, rezultând o calitate sonoră înaltă, având un efect de încărcare a procesorului calculatorului gazdă, fiind de preferat a se activa doar în momentul în care se generează fişiere finale.

Comutatorul Channel 8-9 exclusive, în cazul în care este activ, permite închiderea canalului 8 de către activitatea canalului 9 – funcţie foarte utilă în cazul în care dorim să emulăm sunetul unui lovituri pe un cinel Hi-Hat deschis (eşantionul încărcat pe canalul 8) care apoi se închide cu acel sunet specific provocat de întreruperea bruscă a vibraţiilor metalului (eşantionul încărcat pe canalul 9).

sus


 

Conexiuni

Redrum Drum Computer permite ca fiecare canal, din cele 10, să trimită semnale de tip audio, astfel încât semnalele audio ale fiecărui canal pot fi direcţionate către destinaţii diferite (canale deiferite ale uni mixer sau blocuri de efecte diferite.

Redrum Drum Computer permite ca fiecare canal, din cele 10, să trimită semnale de tip Gate, astfel încât ritmurile individuale ale acestor canale pot controla diferiţi parametri ale altor module.

Fiecare canal poate fi controlat individual de un alt modul prin intrarea de tip Gate In cu semnale de tip CV sau Gate.

Înălţimea individuală a fiecărui canal poate fi controlată şi prin intrarea de tip CV iar cantitatea de intrare a semnalului poate fi controlată de potenţiometrul aferent acesteia.

sus

 

Videotutorial - click aici

Last Updated (Thursday, 23 February 2012 15:52)