Ableton - Sesiuni şi aranjamente

Sesiuni şi aranjamente

 

Exsită două tipuri de vizalizări ale materialului muzical în Ableton Live:

1. Arrangement (aranjament)

2. Sesiune (session)

Ambele tipurile de vizualizare sunt strâns legate de conceptul de clip, utilizat în Ableton Live, pentru a defini "cărămizile muzicale" de bază cu care se lucrează – adică melodii, fraze muzicale, incizii sonore, şabloane de ritmuri, linii de bas etc. din care pot fi realizate structuri mai mari – piese, coloane sonore, remixări, sau pregătiri pentru situaţii live.

Primul tip de vizualizare  – Arrangement oferă o interfaţă în care clipurile sunt aranjate în ordine temporală – adică aşa cum "curg" ele de la început către sfârşitul piesei.

Tipul de vizualizare Arrangement se accesează din meniul View – Arrangement.

 

A al doilea tip de vizualizare – Session oferă o interfaţă îm care fiecare clip îşi are propriul buton de redare, permiţând redarea acestora în orice ordine şi în orice moment.

Tipul de vizualizare Session se accesează din meniul View – Session.

 

Se poate trece de la Arrangement la Session prin apăsarea tastei TAB.

Sistemul de lucru care implică aceste două tipuri de vizualizări (Arrangement şi Session) poate fi foarte creativ datorită faptului că se poate improviza având clipurile gata construite ca principal material de lucru în vizualizarea Session şi în acelaşi timp se poate înregistrara această improvizaţie şi rafina în vizualizarea Arrangement.

Last Updated (Sunday, 08 April 2012 07:20)