Propellerhead R E A S O N

Părţi ale acestui material au fost publicate în artiolul Propellerhead Reason – eficacitate şi creativitate de Ciprian Gabriel Pop şi Mara Dana Florentina Pop - în revista Tehnologii informatice şi de comunicaţie în domeniul muzical, ISSN 2067-9408. Secţiunile în cauză vor fi cuprinse între ghilimele.

 

Prezentare program

 
"Programul Propellerhead Reason poate constitui unul dintre cele mai eficace mijloace de învăţare şi producţie muzicală stimulând creativitatea, potenţând apetitul pentru o lume sonoră relativ nouă – muzica electronică.
Acesta este un studio virtual în care modulele pot fi folosite în orice moment atât individual cât şi combinat, virtualizarea oferind în acest caz un suport deosebit de eficace pentru explorarea unor noi căi de producere a sunetului şi a creaţiei muzicale."
Este un studio virtual complet, exceptând partea de înregistrare audio şi incluzând sintetizatoare virtuale, samplere şi efecte.
Acest studio virtual poate fi instalat pe un calculator actual de putere medie, la care poate fi legat unul sau mai multe controlere MIDI (claviatură, bloc de potenţiometre liniare şi circulare MIDI, sau bloc de pad-uri MIDI).
Poate fi folosit atât de profesioniştii în domeniu cât şi începători.
Permite realizarea de producţii muzicale în orice stil, atâta timp cât nu trebuie să fie utilizată înregistrarea audio.
Emulează diferite aparate folosite în producţia muzicală, organizate într-un mod realist şi flexibil.
Unul din avantajele virtualizării acestora constă în folosirea în orice număr a acestor aparate, limitarea fiind dată doar de puterea calculatorului gazdă."
 
Aparatura virtuală oferită de Reason constă în:
Mixer audio stereo cu 14 canale;
Mixer audio stereo cu 6 canale;
Maşină de ritmuri – Redrum;
Maşină de ritmuri – Kong Drum Designer;
Sintetizator monofonic analog – Subtractor, bazat pe sinteza substractivă a sunetului;
Sintetizator polifonic analog modular – Thor bazat pe o sinteză complexă sunetului;
Sintetizator polifonic – Malmström bazat pe sinteza Graintable a sunetului;
Sampler player – NN-19;
Multi-Sampler player – NN-XT;
Loop player – Dr. OctoRex, aparat ce permite redarea în buclă, cu anumiţi parametri a fişierelor audio;
Matrix Pattern Sequencer – instrument ce permite redarea unor fraze, succesiuni de evenimente MIDI;
Arpegiator RPG-8 – instrument ce permite arpegierea simplă şi complexă a unor acorduri date;
Vocoder BV512 – efect ce permite modularea unui semnal audio – purtător cu un altul – modulator;
Efecte de masterizare – MClass Equaliser, MClass Stereo Imager, MClass Compressor, MClass Maximizer;
Efecte de distorsiune – Scream 4 Sound Destruction şi D11-Foldback Distortion;
Efecte de reverberaţie – RV-7 Digital Reverb şi RV-7000 Advanced Reverb;
Efecte de manipulare temporală a sunetului - DDL-1 Digital Delay Line, CF-101 Chorus/Flanger;
Efecte diverse de manipulare a sunetului – PH-90 Phaser, UN-19 Unison, COMP-01 Auto Make-up Gain Compressor, PEQ-2 Two Band Parametric Equalizer.
 
Toate aceste aparate virtuale sunt controlabile graíe unui sequencer integrat care oferă o  mare flexibilitate în aranjarea producţiilor muzicale. Acest sequencer cu funcţii avansate şi unice, oferă control total asupra partiturii muzicale la orice nivel. 
Utilizatorul are la îndemână mijloace unice pentru creaţie muzicală inedită, curba de învăţare fiind destul de abruptă, fiind stimulată totodată dorinţa pentru inovaţie.
 
 
 

Tutorial video

 

Last Updated (Saturday, 07 January 2012 20:53)