Subtractor

Subtractor este un sintetizator virtual care conţine ca generatoare de semnal, două oscilatoare şi un generator de zgomot.

Fiecare oscilator poate genera până la 32 de forme de undă (cele de bază – sinusoidală, pătrată, triunghiulară şi dinţi de fierăstrău şi încă 28 de forme de undă complexe) cu posibilitatea de acordare la nivel de octavă, semiton şi cent.

Fiecare oscilator prezintă posibilitatea de a genera o copie defazată a formei de undă pe care o emite. Prin aplicarea operaţiei de scădere sau înmulţire în combinarea formei de undă originale şi a copiei defazate, se poate genera o nouă formă de undă (butonul Phase).

În figura de mai jos se poate observa generarea unei noi forme de undă din combinarea unei forme de undă orginale cu copia ei defazată şi modulată cu ajutorul celor două operaţii matematice – scădere sau înmulţire.

 

Fiecare oscilator prezintă posibilitatea de a genera o copie defazată a formei de undă pe care o emite. Prin aplicarea operaţiei de scădere sau înmulţire în combinarea formei de undă originale şi a copiei defazate, se poate genera o nouă formă de undă (butonul Phase). În figura de alături se poate observa generarea unei noi forme de undă din combinarea unei forme de undă orginale cu copia ei defazată şi modulată cu ajutorul celor două operaţii matematice – scădere sau înmulţire

Mixajul dintre cele două oscilatoare se face cu ajutorul butonului Mix.

Cele două oscilatoare pot fi legate între ele şi prin modulaţie de frecvenţă.

Generatorul de zgomot are posibilitatea reglării frecvenţelor pe care se face generarea de zgomot şi a reglării timpului de stingere a acestuia (lucru foarte util în cazul în care dorim să generăm un sunet al cărui atac să prezinte o cantitate de zgomot care să dispară după câteva milisecunde).

După ce e generat de cele două oscilatoare, semnalul poate trece prin două filtre în paralel sau în serie.

Primul filtru este multimod: filtru de rejecţie de bandă (Notch), filtru de bandă (BPBand pass), filtru „trece sus” (HP – High Pass), filtru „trece jos” de 12 DB/octavă, (LP – Low Pass), filtru „trece jos” pe 24 DB (vezi capitolul Glosar - Filtre). Acest filtru dispune de posibilitatea de a „urmări” ambitusul semnalului pe care îl prelucrează, aplicarea acestuia fiind făcută direct proporţional – Keyboard tracking prin potenţiometrul Kbd.

Cel de-al doilea filtru este un filtru LP de 12 DB/octavă.

Semnalul filtrat poate fi modelat cu ajutorul generatoarelor de contur (Attack, Decay, Sustain, Release – vezi Glosar – Generatoare de contur - Envelopes):

> Amp Envelope generator de contur aplicat pe intensitate (Amplitude)

> Filter Envelopegenerator de contur aplicat pe Filtre. Prezintă posibilitatea Keyboard tracking şi inversarea conturului (butonul Inverse)

> Mod Envelope generator de contur aplicat pe Modulaţie (Modulation). Prezintă posibilitatea de inversare a conturului (butonul Inverse). Acest generator de contur poate fi aplicat pe unul din următorii parametri:

o   Oscilatorul 1 (Osc 1)

o   Oscilatorul 2 (Osc 2)

o   Frecvenţa de tăiere a celui de-al doilea  filtru (Freq 2)

o   Modulaţia în frecvenţă a celor două oscilatoare (FM)

o   Controlul opţiunii de copie defazată şi modulată a celor două oscilatoare (Phase)

o   Mixajul oscilatoarelor (Mix)

Semnalul poate fi trecut şi prin două oscilatoare de joasă frecvenţă (Low Frequency Oscillator - LFO):

> Primul LFO poate fi aplicat pe următorii parametri:

o   Înălţimea celor două oscilatoare (Osc 1,2)

o   Înălţimea celui de-al doilea oscilator (Osc 2)

o   Frecvenţa de tăiere a primului filtru (F. Freq)

o   Modulaţia în frecvenţă a celor două oscilatoare (FM)

o   Controlul opţiunii de copie defazată şi modulată a celor două oscilatoare (Phase)

o   Mixajul celor două oscilatoare. (Mix)

 

> Al doilea LFO poate fi aplicat pe următorii parametri:

o   Înălţimea celor două oscilatoare (Osc 1,2)

o   Controlul opţiunii de copie defazată şi modulată a celor două oscilatoare (Phase)

o   Frecvenţa de tăiere a celui de-al doilea filtru (Freq 2)

o   Intensitate (Amp)

Primul LFO are posibilitatea de a schimba forma de undă la care se face oscilaţia: triunghiulară, dinţi de fierăstrău, dinţi de fierăstrău inversaţi, pătrată, aleator sinuoidală şi aleator pătrată.

Primul LFO are posibilitatea de a fi sincronizat de la nivelul notelor întregi până la 128-mi cu tempo-ul piesei.

Este prezentă posibilitatea de a schimba rata la care se face oscilaţia (butonul Rate) şi intensitatea ei (butonul Amount).

Sintetizatorul Subtractor prezintă posibilitatea ca unii parametri să fie controlaţi de modul în care utilizatorul cântă la o claviatură MIDI, cu controlleri MIDI standard:

o         Controller-ul Velocity

o         Controller-ul Pitch Bend (bipolar)

o         Controller-ul Legato

o         Controller-ul Portamento

o         Controller-ul Polyphony

Cu ajutorul controller-ului Velocity, în sintetizatorul Subtractor pot fi controlate direct proporţional sau invers proporţional următorii parametri (butoane bipolare care dacă sunt răsucite la maxim dreapta, avem control direct proporţional şi dacă le răsucim la maxim stânga avem control invers proporţional):

o   Intesitatea

o   Modulaţia în frecvenţă a celor două oscilatoare

o   Controlul Conturului de modulaţie

o   Controlul Opţiunii de copie defazată şi modulată a celor două oscilatoare

o   Controlul Frecvenţei de tăiere a celui de-al doilea filtru

o   Controlul cantităţii Conturului de celui de-al doilea filtru

o   Controlul căderii (Decay) Conturului filtrului

o   Controlul mixajului celor două oscilatoare. Valorile pozitive cresc cantitatea emisă de cel de-al doilea oscilator

o   Controlul parametrului de atac al Conturului de intensitate

Deasemenea controller-ul ModulationWheel, poate fi alocat proporţional sau invers proporţional următorilor parametri:

o   Controlul Frecvenţei de tăiere a primului filtru

o   Controlul curbei de tăiere a primului filtru (Resonance)

o   Controlul Opţiunii de copie defazată şi modulată a celor două oscilatoare

o   Controlul Modulaţia în frecvenţă a celor două oscilatoare (FM)

Controller-ului Pitch Bend poate cuprinde până la 24 de semitonuri ascendent şi descendent.

În cazul în care pe controllerul fizic legat la calculatorul gazdă a programului Reason sunt prezenţi controller-ele Aftertouch, Expression şi Breath, aceştia pot fi alocaţi următorilor parametri:

o         Frecvenţa de tăiere a primului filtru

o         Rezonanţa primului filtru

o         LFO 1

o         Controlul Opţiunii de copie defazată şi modulată a celor două oscilatoare

o         Modulaţia în frecvenţă a celor două oscilatoare

Secţiunea Master a sintetizatorului Subtractor mai conţine comutatorul de legato-retrigger, timpul de portamento şi polifonia (Vezi Capitolul Glosar, termenii Polifonie şi Portamento).

Patch-urile (tonurile) create sau modificate pot fi stocate sau încărcate cu ajutorul celor două butoane de navigare  (Browse)şi salvare (Save).

Last Updated (Monday, 31 October 2011 20:28)